Visos temos

Biokuro tiekėjų klausimai

Kokiais dokumentais ir duomenimis reikia vadovautis inventorizuojant biokuro kiekį 04-30 dienai?

Inventorizacija yra vykdoma pagal Kietojo biokuro apskaitos taisyklių nuostatas. Platesnis komentaras yra pateiktas čia: Dėl sandėliuose esančio biokuro likučių 2023-04-30 inventorizavimo ir įvedimo į RED BP sistemą | BALTPOOL

 

Ar užtenka sutarties, sąskaitų ir adreso, jeigu perkamos liekanos iš pramonės subjekto, kurios yra apdorotos jo stacionariu smulkintuvu, t. y. parduodama skiedra, smulkinta medienos žievė ar pan.? Ar visgi šis subjektas turi jungtis prie RED BP sistemos ir joje deklaruoti duomenis pats?

Jeigu šis pramonės subjektas yra pirminis žaliavos savininkas, jam jungtis prie RED BP sistemos nereikės. Duomenis už jį galėsite pateikti Jūs, kaip biokuro pardavėjas. Nepriklausomai nuo to ar yra tiekiamas biokuras, ar biokuro gamyboje naudojamos žaliavos, kontrolės tikslu privalu nurodyti formą, kurią vykdomas tiekimas: žaliavos ar biokuras.

Dėl reikalingų surinkti dokumentų ir informacijos informacija pateikta čia: RED BP deklaruojama informacija

 

Ar laukų valymo medelių atveju užtenka sutarties, sąskaitos, deklaracijos ir sklypo numerio arba GPS koordinačių? Ar nereikia rinkti sklypo nuosavybės dokumentų?

Kitų liekanų (laukų valymo liekanos ir pan.) pirkimo-pardavimo atveju deklaracijos nėra reikalaujama, kaip ir nėra reikalaujama sklypo nuosavybės dokumentų. Tačiau biokuro pardavėjas turi gauti reikalingus duomenis iš pirminio žaliavos savininko ir paimti biokurą ar žaliavos iš sklypo, kuriame susidarė šis biokuras ar žaliavos. Dėl reikalingų surinkti dokumentų ir informacijos informacija pateikta čia: RED BP deklaruojama informacija

 

Jeigu pirminis žaliavos savininkas nurodo, kad žaliava yra jo, tą patvirtina sutartyje, deklaracijoje, nurodo sklypo koordinates, kaip mes patikrinsime, kad jis yra pirminis žaliavos savininkas? Arba tuo labiau, kad jo laukas atitinka keliamus reikalavimus dėl CO2? Kam tenka ši atsakomybė? Kaip elgtis tokiu atveju, jeigu žaliavos pardavėjas valdo žemės sklypą, kuris yra išnuomotas iš valstybės?

Šiuo atveju atsakomybė įsitikinti, kad pardavėjas yra tikrasis žaliavos savininkas, kaip ir visada būdavo iki RED BP sistemos atsiradimo, tenka pirkėjui, t. y. nacionalinė biokuro tvarumo schema nepanaikina pirkėjo pareigos įsitikinti, kad parduodantis asmuo yra parduodamo daikto teisėtas valdytojas (žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas). Kokiu būdu tai bus atliekama, paliekama apsispręsti pačiam biržos dalyviui.

 

Jeigu yra perkama miško mediena “stačiu mišku” (t. y. žemė, ant kurios yra miškas, priklauso kitam savininkui) ar šiuo atveju turi būti pateikiamas kirtimo leidimas? Ar pirminis žaliavos savininkas turi pats registruotis RED BP sistemoje?

Jeigu biokuro tiekėjas įsigyja žaliavą „stačiu mišku“ ir pats gauna kirtimo leidimą, iškerta mišką – tokiu atveju pats biokuro tiekėjas deklaruoja žaliavos išgavimą RED BP sistemoje. Deklaruodamas pateikia žaliavos įsigijimo deklaracijoje tokio kirtimo leidimo duomenis bei savo vidaus apskaitos dokumento duomenis apie išgautą medienos kiekį.

Jeigu kirtimo leidimas yra išduotas „stačio miško“ pardavėjui, tokiu atveju RED BP sistemoje deklaruodami žaliavos įsigijimą galite pateikti šio kirtimo leidimo ir apskaitos dokumento su „stačio miško“ pardavėju duomenis. Prievolės pirminiam žaliavos savininkui (“stačio miško” savininkui) registruotis BP sistemoje nėra.

 

Ar su kiekvienu tvaraus biokuro deklaravimu ir perdavimu pirkėjui, reikės prisegti ar įkelti su žaliavos pirkimu susijusius dokumentus?

Dalyviams siūlomi 2 duomenų patikimumo užtikrinimo būdai:

  • Kiekvienoje žaliavos įsigijimo deklaracijoje prisegti susijusį apskaitos dokumentą;
  • Apskaitos dokumentų galima neprisegti, jeigu pasirenkama, kad metų gale bus atliekama ir Operatoriui pateikiama finansų srities auditoriaus patvirtinta išvada, kad deklaracijose nurodyti apskaitos dokumentai ir žaliavų kiekiai atitinka konkretaus biokuro pardavėjo apskaitos įrašus.

Jeigu bus tiekiami pagal kitas schemas sertifikuoti produktai, apskaitos dokumentą reikia prisegti visais atvejais, kaip įrodymą, kad tiekiama žaliava yra sertifikuota.

 

Ar bus kažkoks tolerancijos, perėjimo laikas? Pradžioje sutikrinti visas sutartis, sąskaitas, deklaracijas nuosavybės teises, tarpininkus ir t. t. bus sudėtinga.

Žiūrint iš biokuro pardavėjo pusės, svarbus terminas bus ketvirčio uždarymas, t. y. per 30 k. d. reikės “uždaryti” antrąjį ketvirtį, inventorizuojant sandėlių likučius (inventorizavimo pareiga nustatyta kas ketvirtį). Suvedus inventorizacijos duomenis, nebebus galima įvesti žaliavų už inventorizuotą laikotarpį. Taigi “neoficialus” mokymosi terminas, galima sakyti, bus iki liepos mėn. pabaigos.