Visos temos

2023 m. biokuro kilmės informacijos pagal RED BP schemą statistika

Tapti biokuro biržos dalyviu
  • Lietuvoje su RED BP žyma įvykdytų sandorių dalis sudarė 85%, pagal šiuos sandorius biokurą įsigijo 48 pirkėjai, o jiems biokurą tiekė – 92 tiekėjai.
  • Latvijoje su RED BP žyma įvykdytų sandorių dalis sudarė 70%, pagal šiuos sandorius biokurą įsigijo 9 pirkėjai, o jiems biokurą tiekė 16 tiekėjų.

Lietuvoje registruotų įmonių statistika

Matoma, kad 2023 m. Lietuvoje sudeginto biokuro atveju, 82 % buvo pagaminta iš įvairių liekanų:

  • Kirtimo liekanos sudarė 42 % sudeginto biokuro
  • Kitos liekanos (laukų valymas ir pan.) – 22 %
  • Medienos pramonės liekanos – 18 %.

Tuo tarpu malkinė mediena sudarė 16 %, o biokurui auginami greitos rotacijos želdiniai – tik 2 %.

Žiūrint pagal kilmės šalį, net 98 % sudeginto biokuro buvo vietinės kilmės ir 2 % – Latvijos.

Vidutinė Lietuvos įmonių, dalyvaujančių RED BP, gauto biokuro iki deginimo ŠESD emisija sudarė 5,36 g CO2ekv/MJ. Palyginimui:

  • Šilumos gamybos veikla: Direktyvoje nustatytas lyginamojo kuro ŠESD emisijų dydis naudingosios šilumos energijos gamybos veikloje – 80 g CO2ekv/MJ. Jeigu ūkio subjektas gamina tik šilumą iš biokuro ir jo biokuro katilo efektyvumas yra lygus 90 %, jo ŠESD emisijų sutaupymas naudojant biokurą būtų lygus: (80 – 5,36 / 0,9) / 80 = 92,6 %.
  • Elektros energijos gamybos veikla: Direktyvoje nustatytas lyginamojo kuro ŠESD emisijų dydis elektros energijos gamybos veikloje – 183 g. CO2ekv/MJ. Jeigu ūkio subjektas gamina tik elektrą iš biokuro ir jo biokuro jėgainės efektyvumas yra 50 %, jo ŠESD emisijų sutaupymas naudojant biokurą būtų lygus: (183 – 5,36 / 0,5 ) / 183 = 94,1 %

Latvijoje registruotų įmonių statistika

Latvijoje lygiai taip pat, didžiąją dalį sudeginto biokuro sudarė įvairios liekanos (88 proc.), tik 10 proc. – malkinė mediena ir apie 2 proc. – greitos rotacijos želdiniai. Pagal kilmės šalį, 95 % gauto biokuro buvo latviškos kilmės, 5 % – lietuviškos kilmės.

Vidutinė Latvijos įmonių, dalyvaujančių RED BP, gauto biokuro iki deginimo ŠESD emisija sudarė 4,84 g CO2ekv/MJ.