Visos temos

2022 m. balandžio 28 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimu „Baltpool“, kaip energijos išteklių biržos operatorius, buvo paskirtas įgyvendinti biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimo savanorišką nacionalinę schemą. Numatoma, kad šioje schemoje galės dalyvauti visi esami energijos išteklių biržos dalyviai ir bus surenkama visa informacija apie biokuro (energijos išteklių biržoje parduodama-nuperkama daugiau kaip 96 proc. viso centralizuoto šilumos tiekimo sistemose sunaudojamo biokuro) atitiktį tvarumo ir ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams įvykdymą, o surenkama informacija valstybės bus perduodama Europos Komisijai. 

Kuriant sistemą siekiama duomenis rinktis su minimalia administracine našta biokuro biržos dalyviams, surinktų duomenų patikimumą užtikrinant jau esamų valstybinių institucijų (VMI, Miškų tarnyba) valdomų registrų pagrindu.  

Su esminiais dalyvavimo RED BP schemoje žingsniais galite susipažinti čia.

Kilus bet kokių klausimų – visuomet galite kreiptis į BALTPOOL klientų aptarnavimo skyrių.

Kontaktai:
Tel. +370 5 239 3163
El. paštas: [email protected]