Dėl sandėliuose esančio biokuro likučių 2023-04-30 inventorizavimo ir įvedimo į RED BP sistemą

2023 04 27
Dėl sandėliuose esančio biokuro likučių 2023-04-30 inventorizavimo ir įvedimo į RED BP sistemą

Atsižvelgdami į artėjančią nacionalinės biokuro atitikimo tvarumo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijams schemos RED BP starto datą (2023-05-01), primename apie poreikį inventorizuoti sandėliuose ir (ar) aikštelėse 2023-04-30 datai faktiškai nuosavybes teise valdomus biokuro ir (ar) žaliavų likučius. Šie inventorizuoti kiekiai automatiškai bus laikomi atitinkančiais Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatyme nustatytus tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus.

Inventorizuoti kiekius reikėtų vadovaujantis Kietojo biokuro apskaitos taisyklių nuostatomis, parengiant ir atsakingiems dalyvių darbuotojams patvirtinant minėtų taisyklių:

  • 7 priede pateiktą biokuro judėjimo ir likučių sandėlyje apskaitos aktą – biokuro pirkėjams.
  • 8 priede pateiktą biokuro likučio inventorizavimo aktą – biokuro pardavėjams.

Jeigu biokuro pardavėjai valdo kelis biokuro sandėlius – inventorizavimo aktai turi būti parengti kiekvienam biokuro sandėliui atskirai, inventorizavimo akte pažymint, kuris konkrečiai sandėlis inventorizuotas.

Biokuro pardavėjams savo sandėliuose inventorizuotus kiekius papildomai reikės išskirstyti ir suvesti į sistemą pagal kilmės šalį ir žaliavos rūšį, kurios buvo panaudotos gaminant šį biokurą. Galimos žaliavos rūšys yra šios:

  • miško kirtimo liekanos;
  • trumpos rotacijos želdiniai (tręštos tuopos);
  • trumpos rotacijos želdiniai (netręštos tuopos);
  • kamieninė mediena;
  • medienos apdirbimo pramonės šalutiniai produktai (liekanos);
  • kitos liekanos (čia patenka infrastruktūros apsauginių zonų valymo mediena, miestų ir savivaldybių bendro naudojimo zonų valymo mediena, ne miško žemės valymo mediena).

Būtent šį aktą, kaip inventorizavimo 2023-04-30 dienai įrodymą, reikės prisegti RED BP sistemoje po jos starto gegužės mėnesį.

Kilus klausimų, prašome susisiekti klientų aptarnavimo kontaktais.

Tarptautinės biokuro biržos operatorius
BALTPOOL