Visos temos

Biokuro pirkėjų klausimai

Kas ir kaip turėtų sertifikuoti ir apskaityti biokurą toliau nurodytais atvejais:

Jeigu biokuras perkamas iš biokuro tiekėjų, kurie nėra biržos dalyviai?

Norint tokį sandorį užskaityti tvariu:

  • Šalys turi susitarti, kad tiekėjas privalo surinkti reikalaujamus tvarumo įrodymus;
  • Toks biokuro dalyvis turėti tapti biržos dalyviu tvarumo informacijos pateikimo tikslu;
  • Biokuro pirkėjas tokį sandorį turi įregistruoti biržoje su RED BP žyma iki sandorio vykdymo laikotarpio pradžios, pasinaudodamas „OTC (over the counter) sandorių“ registravimui funkcionalumu. Norint pasiekti šį funkcionalumą, reikia pateikti prašymą klientų aptarnavimo el. paštu;
  • Sandorio vykdymo laikotarpio metu biokuro tiekėjas privalo pateikti visus tvarumui pagrįsti reikalingus dokumentus, kaip ir įprasto biržinio sandorio atveju.

Jeigu biokuro žaliavą perka ir smulkina pats biokuro naudotojas (šilumos gamintojas)?

Tokiu atveju šilumos gamintojas turi RED BP sistemoje registruoti sandėlį, į kurį rinks ir deklaruos visus duomenis apie įsigytų žaliavų atitikimą tvarumo kriterijams, kaip ir visi biokuro tiekėjai.

Šiuo atveju pirkėjas, pasibaigus metams, turės Operatoriui pateikti auditoriaus patvirtintą išvadą, kad toks pirkėjas įsigijo ir sunaudojo (pagal apskaitos duomenis) tik Operatoriui deklaruotus biokuro kiekius (t. y., kad nebuvo įsigyta, perleista ir (ar) sunaudota biokuro kiekių, kurių pirkėjas nėra deklaravęs į Baltpool sistemą).

Jeigu pirkėjas pats neperka žaliavos, o įsigyja biokurą tik biržiniais sandoriais ar sandoriais, registruotais „OTC sandoriai“ funkcionalume, auditoriaus išvados pateikti nereiks. Tokiu atveju pakaks pirkėjo patvirtinimo, kad žaliavos atskirai įsigyjamos nebuvo.

 

Jeigu į katilinę sudeginimui pristatomos parkų, želdynų, medžių genėjimo atliekos, kalėdinės eglutės ir pan.?

Bus numatyta atskira žaliavų rūšis „Kitos liekanos“. Duomenis deklaruos biokuro tiekėjas, tiekiantis biokurą, pagamintą iš tokių žaliavų. Papildomai biokuro tiekėjas privalės nurodyti miestų, miestelių, kaimų ir (ar) savivaldybių bendrojo naudojimo teritoriją, iš kurios buvo surinktos šios liekanos.

 

Ar nedideli nesertifikuoto biokuro kiekiai, pavyzdžiui, iki 5-10 % metinio poreikio, galėtų būti toleruojami, kaip sertifikavimo proceso paklaida?

RED II direktyva nenustato galimybės turėti tokią išimti, atitinkamai nacionaliniuose teisės aktuose taip pat nėra nustatyta tokia išimtis.

 

Ką daryti jeigu dėl šiltų orų liko iki gegužės 1d. nupirktas (ar netgi fiziškai atvežtas į naudojimo vietą) biokuras ir bus sudegintas po gegužės 1 d.?

Pagal Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių nuostatas, visas kuras, pristatytas pirkėjams į jų aikšteles iki gegužės 1 d., automatiškai laikomas tvariu, nesvarbu, kada jis bus sudegintas. Pirkėjai turi inventorizuoti ir deklaruoti per gegužės mėnesį į sistemą inventorizuotus biokuro likučius, kurie bus laikomi tvariais.

 

Jei įmonė jau nebedalyvauja ATL schemoje, tačiau turi gautų ar nusipirktų ATL savo balanse, ar privalu tokiam šilumos tiekėjui naudoti tik sertifikuotą biokurą įrenginiuose, kurie anksčiau dalyvavo ATL schemoje?

Šį klausimą geriausiai atsakytų LR aplinkos ministerijos Klimato politikos grupė arba Aplinkos apsaugos agentūra.