Visos temos

Medienos skiedrų produktų techninė specifikacija

Kodas SM1 SM1W SM2 SM3D SM3 SM4
Drėgnis (min. – maks.), %
nuo naudojamosios masės
20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 % 35 % – 60 %
Peleningumas, %
nuo sausosios masės
ne daugiau kaip 2 % ne daugiau kaip 2 % ne daugiau kaip 3 % ne daugiau kaip 5 % ne daugiau kaip 5 % ne daugiau kaip 7 %
Frakcijos dydis
(ilgis-plotis-storis), mm
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 70 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure ne daugiau kaip 2 % ne daugiau kaip 5 % ne daugiau kaip 10 % ne daugiau kaip 20 % ne daugiau kaip 25 % ne daugiau kaip 30 %
Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 % <0,03 %
Dominuojanti pirminė žaliava  kamienų mediena (malkinė) kamienų mediena (malkinė) ir medienos pramonės liekanos negenėti medžiai (be šaknų) trumpos rotacijos želdiniai ir laikytos kirtimo liekanos šviežios kirtimo liekanos šviežios kirtimo liekanos
Leidžiamos priemaišos Sausi lapai, sausi spygliai Sausi lapai, sausi spygliai Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek nesausi) ir žievė Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek nesausi) ir žievė

Detali produktų specifikacija pateikta Prekybos biokuro produktais sąlygose. 

Medienos granulių produktų techninė specifikacija

Kodas MG1 MG2 MG3 IP2
Biokuro rūšis Medienos granulės Medienos granulės Medienos granulės Industrinės granulės
Diametras mm 6±1 arba 8±1 6±1 arba 8±1 6±1 arba 8±1 6±1 arba 8±1 arba 10±1
Ilgis (L) mm 3,15 ≤ L ≤ 40* 3,15 ≤ L ≤ 40* 3,15 ≤ L ≤ 40* 3,15 ≤ L ≤ 40*
Drėgnis % nuo naudojamosios masės ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 10 %
Peleningumas % nuo sausosios masės ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2 ≤ 1,5
Mechaninis patvarumas % nuo naudojamosios masės ≥ 98,0 ≥ 97,5 ≥ 97,5 97,5 ≥ DU ≥ 99,0
Smulkelės (<3,15 mm) % nuo naudojamosios masės < 1,0 < 1,0 <1,0 <5,0
Azotas % nuo sausosios masės ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 ≤ 0,3
Siera % nuo sausosios masės ≤ 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
Chloras % nuo sausosios masės ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,05
Pelenų lydymosi temperatūra °C ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 ≥ 1100

* – iki 1 % granulių gali būti ilgesnės nei 40 mm, tačiau bet kuriuo atveju negali būti ilgesnių nei 45 mm granulių

Visi medienos granulių produktai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Temperatūra pristatymo metu ≤ 40 °C;
 • Grynasis kaloringumas ≥ 4,6 kWh/kg;
 • Tūrinis tankis (BD) (kg/m3) 600 ≤ BD ≤ 750;
 • Priedų kiekis, % nuo naudojamosios masės 2,0. Iš jų ne daugiau kaip 1,8 % priedų gamybos metu bei 0,2 % pogamybinių priedų (pvz., dengiantieji aliejai);
 • Arsenas, mg/kg sausojoje masėje ≤ 1,0;
 • Kadmis, mg/kg sausojoje masėje ≤ 0,5;
 • Chromas, mg/kg sausojoje masėje ≤ 10,0;
 • Varis, mg/kg sausojoje masėje ≤ 10,0;
 • Švinas, mg/kg sausojoje masėje ≤ 10,0;
 • Gyvsidabris, mg/kg sausojoje masėje ≤ 0,1;
 • Nikelis, mg/kg sausojoje masėje ≤ 10,0;
 • Cinkas, mg/kg sausojoje masėje ≤ 100,0.

Kuro durpių produkto techninė specifikacija

Kodas KD
Kuro durpių rūšis Nefasuotos trupininės durpės
Frakcijos dydis mm 0 — 63
Drėgnis % nuo naudojamosios masės ≤ 50 %
Peleningumas % nuo naudojamosios masės ≤ 8 %
Chloras % nuo naudojamosios masės ≤ 0,03 %
Siera % nuo naudojamosios masės ≤ 0,3 %

Plačiau susipažinti galite Prekybos kuro durpėmis taisyklėse.

Naudotos medienos produkto techninės specifikacijos

Biomasės
rūšis
Kodas Drėgnis
% nuo naudojamosios masės
Peleningumas % nuo sausosios masės Frakcijos dydis Galimos atliekų kategorijos pagal Europos
atliekų katalogą (2000/532/EB)
Tipinės
žaliavų
kategorijos
Min. Maks. Maks. Smulkelių frakcijos (<3,15 mm) didžiausias leidžiamas kiekis, % Min. Pagrindinė frakcija, mm, min. kiekis, % Didžiausia leidžiama dalelės ilgio, pločio ir aukščio suma, mm
Naudota mediena
(susmulkinta)
RW1 20 % 40 % 4 % Iki 20 % masės 3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 % masės)
< 150 02 01 03 augalų audinių atliekos;
02 01 07 miškininkystės atliekos;
03 01 01 medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos;
03 01 05 pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 pozicijoje;
03 03 01 medžio žievės ir medienos atliekos;
15 01 03 medinės pakuotės;
17 02 01 medis;
19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 pozicijoje;
20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 pozicijoje.
A ir B
Naudota mediena
(susmulkinta)
RW2 20 % 40 % 4 % Iki 20 % masės 3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 % masės)
< 150 02 01 03 augalų audinių atliekos;
02 01 07 miškininkystės atliekos;
03 01 01 medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos;
03 01 05 pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 pozicijoje;
03 03 01 medžio žievės ir medienos atliekos;
15 01 03 medinės pakuotės;
17 02 01 medis;
19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 pozicijoje;
20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 pozicijoje.
A, B ir C
Naudota mediena (paruošta smulkinimui) RW2pc 20 % 40 % 4 % Iki 20 % masės 3,15 ≤ P ≤ 300 (min. 80 % masės) < 500 02 01 03 augalų audinių atliekos;
02 01 07 miškininkystės atliekos;
03 01 01 medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos;
03 01 05 pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 pozicijoje;
03 03 01 medžio žievės ir medienos atliekos;
15 01 03 medinės pakuotės;
17 02 01 medis;
19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06 pozicijoje;
20 01 38 mediena, nenurodyta 20 01 37 pozicijoje.
A, B ir C

Plačiau susipažinti galite Prekybos biokuro produktais sąlygose.

Lignino ir medienos biokuro mišinio produkto techninės specifikacijos

Kodas Drėgnis
% nuo naudojamosios masės
Peleningumas % nuo sausosios masės Frakcijos dydis Azoto kiekis (% nuo
sausosios
masės)
Chloro kiekis (% nuo
sausosios
masės)
Sieros kiekis (% nuo
sausosios
masės)
Leidžiamos
priemaišos
Min. Maks. Maks. Pagrindinė frakcija, mm (min. kiekis, %) Stambioji frakcija,
mm (maks. kiekis, %)
Didžiausias
leidžiamas ilgis, mm
LBM1 35 % 60 % 8 % 0,03 ≤ P ≤ 3,15
(min. 70 % masės)
3,15 ≤ P ≤ 63
(iki 30 % masės)
≤ 2 % ≤ 0,03 % ≤ 0,3 % Medienos ir kitų
pramonės šakų
medienos biomasės
šalutiniai produktai
LBM2 35 % 65 % 18 % 0,03 ≤ P ≤ 3,15
(min. 70 % masės)
3,15 ≤ P ≤ 63
(iki 30 % masės)
≤ 2 % ≤ 0,03 % ≤ 0,6 % Medienos ir kitų
pramonės šakų
medienos biomasės
šalutiniai produktai

 

Prisijunkite prie didžiausios biokuro biržos