Pozostałe usługi
Systemy handlowe
Wszystkie tematy

Parametry zrębki drzewnej

Kod SM1 SM1W SM2 SM3D SM3 SM4
Wilgotność (min. – maks.), % od masy używanej 20% – 45% 35% – 55% 35% – 55% 35% – 55% 35% – 60% 35% – 60%
Zawartość popiołu, % suchej masy nie więcej niż 2% nie więcej niż 2% nie więcej niż 3% nie więcej niż 5% nie więcej niż 5% nie więcej niż 7%
Rozmiar frakcji
(długość-szerokość-grubość), mm
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80%)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80%)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 70%)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60%)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60%)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60%)
Udział frakcji drobnej w biopaliwie nie więcej niż 2% nie więcej niż 5% nie więcej niż 10% nie więcej niż 20% nie więcej niż 25% nie więcej niż 30%
Zawartość chloru (% suchej masy) <0,02% <0,02% <0,02% <0,02% <0,03% <0,03%
Dominujący surowiec pierwotny drewno z pni (opałowe) drewno z pni (opałowe) oraz pozostałości przemysłu drzewnego całe drzewa (bez korzeni) zagajniki krótkiej rotacji i pozostałości po ścince drzew pozostałości po ścince świeżej pozostałości po ścince świeżej
Dopuszczalne domieszki suche liście, suche igły suche liście, suche igły liście, igły (zarówno suche, jak i niesuche) oraz kora liście, igły (zarówno suche, jak i niesuche) oraz kora

Szczegółowa parametryzacja produktów zawarta jest w Warunkach Sprzedaży Produktów Biopaliwowych.

Parametry pelletu drzewnego

Kod MG1 MG2 MG3 IP2
Rodzaj biopaliwa Pellet drzewny Pellet drzewny Pellet drzewny Pellet przemysłowy
Średnica mm 6±1 lub 8±1 6±1 lub 8±1 6±1 lub 8±1 6±1 lub 8±1 lub 10±1
Długość (L) mm 3,15 ≤ L ≤ 40* 3,15 ≤ L ≤ 40* 3,15 ≤ L ≤ 40* 3,15 ≤ L ≤ 40*
Wilgotność % masy używanej ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Zawartość popiołu % suchej masy ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2 ≤ 1,5
Trwałość mechaniczna % używanej masy ≥ 98,0 ≥ 97,5 ≥ 97,5 97,5 ≥ DU ≥ 99,0
Frakcja rozdrobniona (<3,15 mm) % używanej masy < 1,0 < 1,0 <1,0 <5,0
Azot % suchej masy ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 ≤ 0,3
Siarka % suchej masy ≤ 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
Chlor % suchej masy ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,05
Temperatura topnienia popiołu °C ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 ≥ 1100

* – do 1% granulek może być dłuższych niż 40 mm, ale w żadnym wypadku nie mogą przekraczać 45 mm długości.

Wszystkie produkty pelletu drzewnego muszą również spełniać następujące wymagania:

 • Temperatura podczas dostawy ≤ 40°C;
 • Wartość opałowa ≥ 4,6 kWh/kg;
 • Gęstość nasypowa (BD) (kg/m3) 600 ≤ BD ≤ 750;
 • Ilość dodatków, 2,0% od używanej masy. W tym nie więcej niż 1,8% dodatków podczas produkcji i 0,2% dodatków poprodukcyjnych (np. oleje powłokowe):
 • Arsen, ≤ 1,0 mg/kg w suchej masie;
 • Kadm, ≤ 0,5 mg/kg w suchej masie;
 • Chrom, ≤ 10,0 mg/kg w suchej masie;
 • Miedź, ≤ 10,0 mg/kg w suchej masie;
 • Ołów, ≤ 10,0 mg/kg w suchej masie;
 • Rtęć, ≤ 0,1 mg/kg w suchej masie;
 • Nikiel, ≤ 10,0 mg/kg w suchej masie;
 • Cynk, ≤ 100,0 mg/kg w suchej masie.

Parametry torfu opałowego

Kod KD
Rodzaj torfu opałowego Rozdrobniony torf nie pakowany
Wielkość frakcji mm 0 – 63
Wilgotność % używanej masy ≤ 50
Zawartość popiołu % używanej masy ≤ 8
Chlor % używanej masy ≤ 0,03
Siarka % używanej masy ≤ 0,3

Więcej dowiedzieć się można w Warunkach Sprzedaży Paliwa Torfowego.

Parametry drewna używanego

Rodzaj biomasy Kod Wilgotność, % od używanej masy Zawartość popiołu, %  od używanej masy Wielkość frakcji Możliwe kategorie odpadów wg Wykazu odpadów (2000/532/WE) Typowe kategorie surowców
Min. Maks. Maks. Dopuszczalna, maksymalna ilość drobnej frakcji (<3,15 mm), % min.  Frakcja główna, mm, min. ilość, % Dopuszczalna, maksymalna suma długości, szerokości i wysokości cząstki, mm
Drewno zużyte
(rozdrobnione)
RW1 20 40 4 Do 20% masy 3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80% masy)
<150 02 01 03 odpadowa tkanka roślinna;
02 01 07 odpady z gospodarki leśnej;
03 01 01 odpady kory i korka;
03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04;
03 03 01 odpady z kory i drewna;
15 01 03 opakowania z drewna;
17 02 01 drewno;
19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06;
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37.
A i B
Drewno zużyte
(rozdrobnione)
RW2 20 40 4 Do 20% masy 3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80% masy)
<150 02 01 03 odpadowa tkanka roślinna;
02 01 07 odpady z gospodarki leśnej;
03 01 01 odpady kory i korka;
03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04;
03 03 01 odpady z kory i drewna;
15 01 03 opakowania z drewna;
17 02 01 drewno;
19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06;
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37.
A, B i C
Drewno zużyte (przygotowane do
zrębkowania)
RW2pc 20 40 4 Do 20% masy <500 02 01 03 odpadowa tkanka roślinna;
02 01 07 odpady z gospodarki leśnej;
03 01 01 odpady kory i korka;
03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04;
03 03 01 odpady z kory i drewna;
15 01 03 opakowania z drewna;
17 02 01 drewno;
19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06;
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37.
A, B i C

Więcej dowiedzieć się można w Warunków Sprzedaży Produktów Biopaliwowych

Parametry mieszanki ligniny i biopaliwa drzewnego

Kod Wilgotność. % używanej masy Zawartość popiołu, % używanej masy Wielkość frakcji Zawartość azotu
(% suchej masy)
Zawartość chloru (% suchej masy) Zawartość siarki
(% suchej masy)
Dopuszczalne domieszki
Min. Maks. Maks. Frakcja główna, mm (min. ilość, %) Duża frakcja, mm (maks. ilość, %)

Największa, dopuszczalna długość, mm

LBM1 35% 60% 8% 0,03 ≤ P ≤ 3,15
(min. 70% masy)
3,15 ≤ P ≤ 63
(do 30% masy)
≤2% ≤0,03% ≤0,3% Produkty uboczne biomasy drzewnej z przemysłu drzewnego i innych gałęzi przemysłu
LBM2 35% 65% 18% 0,03 ≤ P ≤ 3,15
(min. 70% masy)
3,15 ≤ P ≤ 63
(do 30% masy)
≤2% ≤0,03% ≤0,6% Produkty uboczne biomasy drzewnej z przemysłu drzewnego i innych gałęzi przemysłu

 

Zaloguj się do największej giełdy biopaliw