Visos temos

Užtikrinimo priemonės

Banko sąskaita užtikrinimo priemonėms pervesti

Dalyvio teikiama užtikrinimo priemonė, kaip piniginės lėšos, pervedamos į Operatoriaus depozitinę banko sąskaitą:

Bankas Luminor Bank AB
Banko kodas 21400
Gavėjas BALTPOOL UAB
Sąsk. Nr. LT30 2140 0300 0349 5472
Įmonės kodas 302464881
PVM kodas LT100005058214
Mokėjimo paskirtis „Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė“

Užtikrinimo priemonių (UP) forma

UP gali būti registruojamas kaip:

 • Pinigų pervedimas į operatoriaus banko sąskaitą, nurodytą aukščiau;
 • Pirmo pareikalavimo banko garantija, kuri turi galioti 75 (septyniasdešimt penkias) kalendorines dienas  po dalyvio pavedime ar sudarytame sandoryje nurodyto konkretaus biokuro produkto pristatymo laikotarpio pabaigos. Jei dalyvis kaip UP pateikia pirmo pareikalavimo banko garantiją, ji turi būti suteikta Europos ekonominės erdvės šalyje registruoto banko, kuris pats arba bankų grupė, kuriai jis priklauso, turi ne mažesnį nei BB- ilgalaikio skolinimosi reitingą, suteiktą „Fitch Ratings“, „Standard and Poor‘s“ ar „Moody‘s“ reitingų agentūros.

Užtikrinimo priemonės suma

Einamosios savaitės sutartys:

Einamosios savaitės savaitinių sutarčių (W) atveju dalyviai pateikia UP prieš pateikdami pavedimus prekybos sistemoje. UP dydis sudaro 5 % visų numatomų teikti pavedimų bendros vertės, išskyrus  A kategorijos pirkėjus, kurie  pateikia 2,5 % UP, ir C kategorijos pirkėjus, kurie pateikia 10 % UP.

Kitos sutartys:

Būsimų laikotarpių sutartims, t.y. savaitinėms (W), mėnesio (M), ketvirčio (Q) pusmečio (H)) – dalyviai pateikia šių dydžių UP:

 • Pavedimo UP – 2,5 % bendros visų pavedimų vertės. Šis užstatas pateikiamas prieš pateikiant pavedimus prekybos sistemoje;
 • Papildomas UP:

Papildomos UP pateikiamos dalyvių, jei dalyvis prekybos sesijoje sudarė sutartį. Šiuo atveju dalyvis turi pateikti papildomas UP iki paskutinės aukciono savaitės  darbo dienos pabaigos.

Papildomos UP dydžiai:

 • 2,5 % nuo bendros pavedimų vertės;
 • 7,5 % nuo  bendros  pavedimų vertės -savaitės (W), mėnėsio (M) ir ketvirčio( Q) C kategorijos pirkėjo sutartims.

Papildomas UP netaikomas:

 • Pusmečio trukmės sandoriams (H) B kategorijos pirkėjams;
 • A kategorijos dalyviams.

Bendras užtikrinimo priemonių dydis

Pirkėjai:

  Sandorio trukmė
Savaitinis mėnesinis ketvirtinis Pusmetinis ir ilgesnis
Dalyvio kategorija A 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
B 5 % 5 % 5 % 2,5 %
C 10 %  10 % 10 % 5 %
D

Pardavėjai:

  Sandorio trukmė
Savaitinis mėnesinis ketvirtinis Pusmetinis ir ilgesnis
Patikimumo kategorija A
B 5 % 5 % 5 % 5 %
C 5 % 5 % 5 % 5 %
D 5 % 5 % 5 %* 5 %*

*D kategorijos dalyviams suteikiama teisė sudaryti ketvirtinius ir pusmetinius sandorius Dalyvių priskyrimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka.

Užtikrinimo priemonių grąžinimas

Nepanaudotos užtikrinimo priemonės grąžinamos dalyviui per elektroninę prekybos sistemą (EPS) pateikus Operatoriui prašymą grąžinti užtikrinimo priemonę.

Biokuro prekyba uostuose

 • 0% pavedimo UP. Prieš pateikiant pavedimus, užstatas neteikiamas.
 • 10% pavedimo UP. Užstatas turi būti pateiktas iki paskutinės aukciono savaitės darbo dienos pabaigos.
 • Yra papildomos mokėjimo sąlygos:

FOB sąlygų atveju – ne vėliau kaip iki „Laytime“ pradžios turi būti sumokėtas papildomas 90% sutarties vertės užstatas;

CIF sąlygų atveju- ne vėliau kaip prieš savaitę iki „Laydays“ pradžios reikia sumokėti papildomą 60% sutarties vertės užstatą.