1. Prašymo tapti biržos dalyviu pateikimas

Asmenys, norintys tapti biokuro biržos dalyviais pirmiausia turi užpildyti Dalyvio registracijos formą.

2. Kandidato duomenų patikra ir kategorijos nustatymas

Operatorius per 5 darbo dienas atliks kandidato rizikos ir gautų dokumentų vertinimą ir priims sprendimą dėl dalyvio statuso suteikimo ir priskyrimo atitinkamai dalyvio kategorijai.

Jei bus reikalinga papildoma informacija, mes nedelsiant su Jumis susisieksime.

3. Biržos dalyvio sutarties pasirašymas

Jeigu priimamas teigiamas sprendimas, Operatorius pasirašys Biržos dalyvio sutartį.

Gavus pasirašytą dalyvio sutartį, galite pradėti prekiauti Energijos išteklių biržoje.