Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos
Visos temos

Hakkpuidu toodete tehniline kirjeldus

Kood SM1 SM1W SM2 SM3D SM3
Niiskus (min – maks), %
kasutatavast massist
20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 %
Tuhasisaldus, %
kuivast massist
Mitte rohkem kui 2 % Mitte rohkem kui 2 % Mitte rohkem kui 3 % Mitte rohkem kui 5 % Mitte rohkem kui 5 %
Fraktsiooni suurus
(pikkus-laius-kõrgus), mm
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 70 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
Peente puiduosakeste sisaldus biokütuses Mitte rohkem kui 2 % Mitte rohkem kui 5 % Mitte rohkem kui 10% Mitte rohkem kui 20% Mitte rohkem kui 25%
Kloori kogus (% kuivast massist) <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 %
Domineeriv tooraine tüvepuit (küttepuit) tüvepuit (küttepuit) ja puidutööstuse jäägid kärpimata puud lühikese rotatsiooni rohelus ja ladustatud raiejäägid värsked raiejäägid
Lubatud lisandid Kuivad lehed, kuivad okkad Kuivad lehed, kuivad okkad Lehed, okkad (nii kuivad kui ka märjad)

Rohkem infot Biokütuse toodete müügi tingimused

Puidugraanuli toodete tehniline spetsifikatsioon

Kood MG1 MG2 MG3
Biokütuse sort Puidugraanul Puidugraanul Puidugraanul
Läbimõõt mm 6±1 või 8±1 6±1 või 8±1 6±1 või 8±1
Pikkus (L) mm 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40*
Niiskus % kasutatavast massist <= 10 <= 10 <= 10
Tuhasisaldus % kuivast massist <= 0,7 <= 1,2 <=2
Mehaaniline vastupidavus % kasutatavast massist >= 98,0 >= 97,5 >= 97,5
Peened puuosakesed (<3,15 mm) % kasutatavast massist < 1,0 < 1,0 <1,0
Lämmastik % kuivast massist <= 0,3 <= 0,5 <= 1,0
Väävel % kuivast massist <= 0,04 <= 0,05 <= 0,05
Kloor % kuivast massist <= 0,02 <= 0,02 <= 0,03
Tuha sulamistemperatuur °C >= 1200 >= 1100 >= 1100

* – kuni 1% graanulitest võivad olla pikemad kui 40 mm, kuid ei tohi ületada 45 mm

Kõik puidugraanulite tooted peavad vastama ka järgmistele nõudmistele:

 • Temperatuur kohale toimetamisel: <= 40 °C;
 • Netokütteväärtus: >= 4,6 kWh/kg;
 • Tihedus (BD) (kg/m3): 600 <= BD <= 750;
 • Lisandite kogus, % kasutatavast massist: 2,0. nendest mitte rohkem kui 1,8% lisandeid tootmise ajal ning 0,2% tootmisjärgseid lisandeid (nt põlevad õlid);
 • Arseen, mg/kg kuivast massist: <= 1,0;
 • Kaadmium, mg/kg kuivast massist: <= 0,5;
 • Kroom, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • Vask, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • Plii, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • elavhõbe, mg/kg kuivast massist: <= 0,1;
 • Nikkel, mg/kg kuivast massist: <= 10,0;
 • Tsink, mg/kg kuivast massist: <= 100,0.

Turbakütuse toote tehniline spetsifikatsioon

Kood KD
Turbakütuse liik Pakkimata freesturvas
Fraktsioonisuurus mm 0 — 63
Niiskus % kasutatavast massist <= 50
Tuhasisaldus % kasutatavast massist <= 8
Kloor % kasutatavast massist <= 0,03
Väävel % kasutatavast massist <= 0,3

Rohkem infot Turbakütuse müügi reeglid.

 

Kasutatud puidutoodete tehnilised kirjeldused

Biomass
liik
Kood Niiskus
%
kasutatavast
massist
Tuhaväärtuse
% kuivast
massist
Fraktsiooni suurus Võimalikud jäätmete kategooriad vastavalt
Euroopa jäätmekataloogile (2000/532/EÜ)
Tüüpilised
tooraine
kategooriad
Min Max Max Väikeste
fraktsioonide
(<3,15 mm)
suurim lubatud
kogus, %
Põhifraktsioon,
mm,
min kogus, %
Suurim
lubatud
osakese
pikkuse,
laiuse ja
kõrguse
summa, mm
Kasutatud puit
(peenestatud)
RW1 20 40 4 Kuni 20%
massist
3,15 ≤ P ≤ 63
(min 80%
massist)
<150 02 01 03 taimsete kudede jäätmed;
02 01 07 metsamajandusjäätmed;
03 01 01 puukoore- ja korgijäätmed;
03 01 05 saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud,
puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning
vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03
01 04;
03 03 01 puukoore- ja puidujäätmed;
15 01 03 puitpakendid;
17 02 01 puit;
19 12 07 puit, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 19 12 06;
20 01 38 puit, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 20 01 37;
A ja B
Kasutatud puit
(peenestatud)
RW2 20 40 4 Kuni 20%
massist
3,15 ≤ P ≤ 63
(min 80%
massist)
<150 02 01 03 taimsete kudede jäätmed;
02 01 07 metsamajandusjäätmed;
03 01 01 puukoore- ja korgijäätmed;
03 01 05 saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud,
puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning
vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03
01 04;
03 03 01 puukoore- ja puidujäätmed;
15 01 03 puitpakendid;
17 02 01 puit;
19 12 07 puit, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 19 12 06;
20 01 38 puit, mida ei ole nimetatud
koodinumbriga 20 01 37;
A, B ja C

Rohkem infot Biokütuse toodete müügi tingimused

 

Ligniini ja puidust biokütuse toodete tehnilised kirjeldused

Biokütuse
liik
Kood Niiskus %
kasutatavast
massist
Tuhaväärtuse
% kuivast
massist
Fraktsiooni suurus Lämmastiku
kogus
(% kuivast
massist)
Kloori kogus
(% kuivast
massist)
Väävli kogus
(% kuivast
massist)
Lubatud lisandid
Min Max Max Põhifraktsioon, mm
(min. kogus, %)
Jäme fraktsioon,
mm (maks. kogus,
%)
Suurim lubatav
pikkus, mm
Ligniini ja
biokütuse segu
LBM 35 60 8 0,03 ≤ P ≤ 3,15
(min 70% massi)
3,15 ≤ P ≤ 63
(kuni 30% massist)
≤2% ≤0,03% ≤0,3% Puidu ja teiste
tööstusharude puidu
biomassi
kõrvalproduktid

Alustage kauplemist börsil juba täna! Vaid paar sammu ja saate osta või müüa biokütuseid lähimal oksjonil.