Procedura uzyskania statusu uczestnika Giełdy Surowców Energetycznych „Baltpool” składa się z trzech kroków: