Pozostałe usługi
Systemy handlowe
Wszystkie tematy

Misja, wizja, wartości

Misja

Rozwój platformy umożliwiającej zrównoważoną i skuteczną wymianę bioenergii.

Wizja

Wybór nr 1 dla handlu zrównoważonego biopaliwa w Europie.

Wartości

Fachowość

Dążymy do tego, aby każdy pracownik został uznany i mógł rozwijać się jako profesjonalista danej dziedziny. Jesteśmy świadomi znaczenia wiedzy zawodowej, doświadczenia zawodowego i stałego doskonalenia się dla zapewnienia wysokich wyników zespołu i ciągłości działań.

Oceniamy sytuację w sposób obiektywny, zaciągamy i wypełniamy obowiązki z wielką odpowiedzialnością, dążąc do możliwie najlepszych rozwiązań. Jesteśmy otwarci i stwarzamy jednakowe możliwości wszystkim uczestnikom. Jesteśmy uczciwi i obiektywni wobec każdego uczestnika rynku. Orientujemy się na najwyższe standardy biznesu, szanujemy wymogi ustawowe i regulacje biznesowe, dążymy do tego, aby nasi partnerzy trzymali się tego samego stanowiska.

Współpraca

Cenimy szczerą i konstruktywną wzajemną współpracę, stwarzającą warunki do harmonijnego dążenia do osiągnięcia określonych celów.

Rozumiemy, że jesteśmy częścią rynku i tylko dzięki wspólnym wysiłkom możemy uzyskać wyniki korzystne dla społeczeństwa. Wierzymy w uczciwość konkurencji i pragniemy zapewnić wszelkie możliwości, aby było to istotnym warunkiem organizowanego przez nas handlu. Wierzymy, że nasi partnerzy traktują to jako obowiązek i tego przestrzegają.

Postęp

Otwartość na nowe praktyki działalności i idee zachęcają nas do tworzenia, modernizacji, realizacji sensownych zmian oraz prowadzą do przodu.

Jesteśmy otwarci na nowości, śmiało tworzymy i realizujemy innowacyjne idee. Aktywnie dążymy do udziału we wszystkich dziedzinach handlu zasobów, w których widzimy, że handel organizowany w oparciu o nasze zasady może być korzystny dla uczestników rynku i społeczeństwa.