Pozostałe usługi
Systemy handlowe
Wszystkie tematy

Prowizje handlowe i opłaty

System sprzedaży biopaliw

Prowizje handlowe i inne opłaty na giełdzie biopaliw BALTPOOL:

Opłaty członkowskie na giełdzie, gdy uczestnik handluje na giełdzie –  Rejestracja na giełdzie z możliwością prowadzenia handlu;
–  Nadanie kategorii – spółka zostaje wciągnięta na listę uczestników giełdy prowadzących handel;
–  Dostęp do informacji systemu (statystyka handlu, obserwacja przetargów, listy uczestników giełdy itd.)
Standardowa prowizja handlowa 0,5%
od wartości transakcji
Nie ma rocznej opłaty członkowskiej.
Opłaty członkowskie na giełdzie, gdy uczestnik nie handluje na giełdzie –  Rejestracja na giełdzie z możliwością prowadzenia handlu;
–  Nadanie kategorii – spółka zostaje wciągnięta na listę uczestników giełdy prowadzących handel;
–  Dostęp do informacji systemu (statystyka handlu, obserwacja przetargów, listy uczestników giełdy itd.)
Rejestracja na giełdzie transakcji zawartych poza giełdą (OTC), włącznie z mającymi na celu udział w RED BP 0,5%
od wartości faktycznie dostarczonego biopaliwa (na podstawie raportów jakości uzgodnionych między stronami w danym miesiącu kalendarzowym). Opłata dotyczy wyłącznie nabywców.
–   Rejestracja na giełdzie bez możliwości prowadzenia handlu;
–  Kategoria nie jest nadawana – spółka nie jest wciągnięta na listę uczestników giełdy prowadzących handel;
–  Dostęp do informacji systemu (statystyka handlu, obserwacja przetargów, listy uczestników giełdy itd.)
Korzystanie z Systemu Handlowego w celach informacyjnych 2 500 EUR (bez VAT)
Za rok kalendarzowy, niezależnie od tego, w którym miesiącu uczestnik zaczyna lub kończy korzystanie z usług.
Subskrypcja raportów danych – Link do POWER BI z aktywnymi filtrami w raportach
– Codzienna aktualizacja danych
– Do 5 użytkowników z jednej spółki
Przykładowy raport 6 000 EUR (bez VAT) rocznie.
Pierwszy rok subskrypcji objęty jest rabatem -50%.

Zaloguj się do największej giełdy biopaliw