Atskaitos kaina

Operatorius, vadovaudamasis BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-10-04 įsakymu Nr. IS-170043 patvirtintų “Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių” 1.7.1 papunkčiu ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. paskelbia biokuro produkto atskaitos kainą.

2020 m. lapkričio 13 d. BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IS-200035 patvirtinta biržoje sudarytiems biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoriams, vykdomiems 2020-2021 m. šaltuoju metų periodu, atitinkamo konkretaus biržoje prekiaujamo biokuro produkto atskaitos kaina:

Produkto kodas SM1 SM1W SM2 SM3 MG1 MG2
Atskaitos kaina,
Eur/MWh (be PVM)
10,98 11,57 10,53 9,82 23,08 24,16