Visos temos

Aukcionų vykdymo taisyklės

Pavedimo pateikimas į biržą

Pavedimai pirkti ir (arba) parduoti teikiami Elektroninėje prekybos sistemoje (EPS).

Pavedimų teikimo pradžia yra trečia savaitės darbo diena 8.00 val.

Pavedimų teikimo pabaiga yra aukciono diena (antra kalendorinės savaitės darbo diena) 10.30 val. (pavedimams pirkti) ir 11.00 val. (pavedimams parduoti).

LAIKAS DALYVIAI-PIRKĖJAI DALYVIAI-PARDAVĖJAI
8.00-10.30
 • Teikti pavedimus
 • Atšaukti pavedimus
 • Keisti kainą
 • Teikti pavedimus
 • Atšaukti pavedimus
 • Keisti kainą
10.30-11.00
 • Atšaukti pavedimus
 • Teikti pavedimus
 • Atšaukti pavedimus
 • Keisti kainą
11.00-12.00
 • Mažinti kainą

Nepriklausomai nuo pasirinkto pristatymo laikotarpio, teikiant pavedimus pirkti arba parduoti biokurą, pavedime nurodomas pristatomo ar priimamo biokuro kiekis per savaitę.

Aukcionas

Aukciono diena yra antra kalendorinė savaitės darbo diena.

Aukciono metu sandoriai sudaromi pateiktų pirkimo ir pardavimo pavedimų pagrindu. Sandoriai sudaromi tik tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos:

 1. 1. Perkamas ir parduodamas tas pats produktas, t.y. sutampa biokuro rūšis ir pristatymo laikotarpis.
 2. 2. Pirkėjo aikštelėje naudojamas pristatymo tipas (pvz. pristatymas didmaišiais, kuriuos iškraus pirkėjas) pardavėjui yra priimtinas, t. y. sutampa su pardavėjo pavedimo teikimo metu nurodytu pristatymo būdu.
 3. 3. Pirkėjo aikštelėje nurodytos nestandartinės prekybos sąlygos, pardavėjui yra priimtinos, t. y. pardavėjas teikdamas pavedimą išreiškia sutikimą kurą tiekti nurodytomis nestandartinėmis sąlygomis.
 4. 4. Pardavėjo nurodytas maksimalus transportavimo atstumas yra mažesnis arba lygus atstumui iki pirkėjo aikštelės.
 5. 5. Sandoris sudaromas tik jeigu pavedimo kiekis (ar likusi neįvykdyta jo dalis) yra didesnis arba lygus priešpriešiniame pavedime nurodytam minimaliam sandorio kiekiui.
 6. 6. Pavedimo parduoti kaina1 yra mažesnė ar lygi pavedimo pirkti kainai.

1Pardavėjų galutinė pardavimo pavedimų kaina apskaičiuojama įvertinus individualų atstumą tarp pirkėjo ir pardavėjo.

Aukcionas vykdomas pirkėjo aukciono principu, t. y. kiekvienam pirkimo pavedimui yra pateikiami visi pasiūlymai parduoti, atitinkantys aukščiau išvardintas sąlygas.

Pirkimo ir pardavimo pavedimai suporuojami pagal didžiausią teigiamą skirtumą tarp pirkėjo kainos ir pardavėjo kainos. Tarp suporuotų pavedimų sudaromas sandoris. Tuo atveju, jei sugrupuotų pirkti ir parduoti pavedimų kiekiai nesutampa, neparduotas arba nenupirktas pavedimo kiekio likutis toliau lieka biržos prekybos sistemoje ir dalyvauja kituose sandoriuose (kol pasibaigia pavedimų galiojimas). Tais atvejais, kai likęs pavedimo kiekis yra mažesnis nei nustatytas minimalus sandorio kiekis, neįvykdyta pavedimo dalis automatiškai anuliuojama. Šis sandorių sudarymo ciklas kartojamas tol, kol rinkoje yra pavedimų, atitinkančių sandorio sudarymui būtinas sąlygas.

Sandorio kainos nustatymo tvarka:


Schemoje pardavėjai (I), (II) ir (III) savo pavedimus įvykdys visa apimtimi, pardavėjo (IV) pavedimas bus įvykdytas dalinai. Pardavėjai (I), (II) ir (III) už parduodamą biokurą gaus tokią kainą, kurią bus nurodęs pardavėjas (IV), t.y. pirkėjas visiems pardavėjams sumokės (IV) pardavėjo kainą. Pastebėtina, kad pirkėjas mokės paskutinio pardavėjo kainą, o ne tą kainą, kurią pats pirkėjas buvo nurodęs savo pavedime (pažymėta tamsiai mėlyna linija).

Sandorių sudarymas

Biokuro biržoje sandoriai sudaromi elektroniniu būdu dalyvių pateiktų pavedimų pagrindu. Elektroniniu būdu sudaryti sandoriai yra galiojantys ir privalomi sandorio šalims bei turi tokią pačią teisinę galią kaip ir raštu sudaryti sandoriai. Sandoriai biržoje laikomi sudarytais nuo prekybos rezultatų paskelbimo momento. Prekybos rezultatai skelbiami aukciono dieną tarp 13 val. ir 16.30 val.

Paskelbus prekybos rezultatus, dalyviams, kurių pavedimų pagrindu buvo sudaryti sandoriai, per EPS ir (ar) kitomis ryšio priemonėmis pateikiami sudarytų Biokuro pirkimo–pardavimo sutarčių elektroniniai egzemplioriai.

 

Norite sužinoti daugiau?

Parašykite mums ir mes su jumis susisieksime.