Kļūšana par BALTPOOL Enerģijas resursu biržas dalībniekusastāv no trīs soļiem:

Pieteikums kļūšanai par biržas dalībnieku

Personām, kuras vēlas kļūt par biržas dalībnieku, operatoram jāiesniedz aizpildīts dalībnieka līgums.

Jaunu dalībnieku reģistrācija

Kandidāta datu pārbaudīšana un kategorijas noteikšana

Operators 2 darba dienu laikā veiks kandidāta iesniegtās informācijas pārbaudi un novērtēs maksātnespējas risku, lai pieņemtu lēmumu par dalībnieka statusa piešķiršanu un pieskaitīšanu attiecīgai dalībnieka kategorijai. Gadījumā, ja būs nepieciešama papildus informācija, mēs nekavējoties ar Jums sazināsimies.

Biržas dalībnieka līguma parakstīšana

Pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā Operators Jums nosūtīs parakstītu dalībnieka līgumu. No tā brīža Jums tiks piešķirtas tiesības tirgot.