Kļūšana par BALTPOOL Enerģijas resursu biržas dalībniekusastāv no trīs soļiem:

Pieteikums kļūšanai par biržas dalībnieku

Personām, kuras vēlas kļūt par biržas dalībniekiem, ir pienākums operatoram sniegt šādus dokumentus:

  • Pieteikumu par dalībnieka līguma noslēgšanu;
  • Biodegvielas biržas dalībnieka anketu;
  • Pieteikumu piešķirt pieslēgumu elektroniskai tirdzniecības sistēmai (EPS);
  • Uzņēmuma vadītāja personu apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju;
  • Iepriekšējā gada finanšu pārskata krājumu vai pēdējo rīcībā esošu finanšu pārskatu krājumu, ja juridiskā persona darbību veic īsāk nekā vienu gadu un tai vēl nav sastādīta gada finanšu pārskata krājuma.

Kandidāta datu pārbaudīšana un kategorijas noteikšana

Operators 5 darba dienu laikā veiks kandidāta iesniegto dokumentu pārbaudi un novērtēs maksātnespējas risku, lai pieņemtu lēmumu par dalībnieka statusa piešķiršanu un pieskaitīšanu attiecīgai dalībnieka kategorijai.

Gadījumā, ja būs nepieciešama papildus informācija, mēs nekavējoties ar Jums sazināsimies.

Biržas dalībnieka līguma parakstīšana

Pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā Operators ar personu paraksta Biržas dalībnieka līgumu.

Jūsu ērtībai dalībnieka līgumu ir iespējams parakstīt tiešā veidā, nosūtot parakstītos dokumentus ar ierakstītu vēstuli vai pa e-pastu (līguma oriģinālu nosūtīt ar ierakstītu vēstuli).

Pēc dalībnieka līguma parakstīšanas var uzsākt tirdzniecību Enerģijas resursu biržā.