Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos
Visas tēmas

RED BP nacionālā shēma

„Baltpool“ energoresursu operators – RED BP shēmas administrators

Par RED BP

Ar 2022. gada 28. aprīļa grozījumiem Atjaunojamo energoresursu enerģijas likumā Baltpool tika iecelts par energoresursu biržas operatoru, lai īstenotu valsts shēmu ar mērķi novērtēt biomasas atbilstību ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas kritērijiem. Shēmai ir jābūt pieejamai visiem esošajiem enerģijas biržas dalībniekiem, un tajā tiks apkopota visa informācija par biomasas atbilstību ilgtspējības prasībām un SEG samazināšanas kritērijiem, un šo informāciju valsts nosūtīs Eiropas Komisijai.

Sistēmas mērķis ir apkopot datus ar minimālu administratīvo slogu biomasas biržas dalībniekiem, nodrošinot savākto datu ticamību, pamatojoties uz esošajiem valsts iestāžu (STI, Meža dienesta) pārvaldītajiem reģistriem.

 

Svarīgi atskaites punkti RED BP biomasas ilgtspējas shēmas īstenošanā:
01.05.2023.:

  • RED BP biomasas ilgtspējas shēmas uzsākšana.

19.05.2023.: