Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos
Visas tēmas

RED BP nacionālā shēma

„Baltpool“ energoresursu operators – RED BP shēmas administrators

Par RED BP

Ar 2022. gada 28. aprīļa grozījumiem Atjaunojamo energoresursu enerģijas likumā Baltpool tika iecelts par energoresursu biržas operatoru, lai īstenotu valsts shēmu ar mērķi novērtēt biomasas atbilstību ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas kritērijiem. Shēmai ir jābūt pieejamai visiem esošajiem enerģijas biržas dalībniekiem, un tajā tiks apkopota visa informācija par biomasas atbilstību ilgtspējības prasībām un SEG samazināšanas kritērijiem, un šo informāciju valsts nosūtīs Eiropas Komisijai.

Sistēmas mērķis ir apkopot datus ar minimālu administratīvo slogu biomasas biržas dalībniekiem, nodrošinot savākto datu ticamību, pamatojoties uz esošajiem valsts iestāžu (STI, Meža dienesta) pārvaldītajiem reģistriem.

 

2023. gada 02. maijā ir uzsākta Lietuvas Republikas biomasas ilgtspējības nacionālās shēmas “RED BP” īstenošana.

Vienlaikus RED BP shēma ir kļuvusi pieejama Biomasas biržas dalībniekiem RED BP biomasas ilgtspējības nacionālās shēmas ietvaros.

Dalībnieki var pieteikties sistēmā, izmantojot to pašu e-pasta adresi, kuru izmanto, piesakoties Elektroniskajā tirdzniecības sistēmā (ETS). Pirmajā pieteikšanās reizē ir jāizveido parole, noklikšķinot uz pogas “Paroles atgādināšana”.

 

Svarīgi atskaites punkti RED BP nacionālās shēmas īstenošanā:
01.05.2023.:

  • RED BP nacionālās shēmas uzsākšana.

19.05.2023.:

Kā tas darbojas?
Kāpēc izvēlēties RED BP?

  • Ilgtspējība ar minimālu piepūli:
    • Pircējam ir jāveic darījumi BALTPOOL starptautiskajā biomasas biržā ar RED BP marķējumu un vismaz reizi ceturksnī jāziņo par krājumiem;
    • Ja tiek piegādāta nesertificēta biomasa, pārdevējam ir jāiesniedz iepirkuma dokumenti un pierādījumi, ka biomasa ir iegūta ilgtspējīgā veidā, un gada beigās jāveic finanšu revīzija. Ja piegādātajai biomasai ir FSC, PEFC, SURE, SBP vai KZR INIG sertifikācija, finanšu revīzija gada beigās nav nepieciešama.
  • BALTPOOL nodrošina ilgtspējības apliecinājumu par katru RED BP līgumu, kas noslēgts BALTPOOL starptautiskajā biomasas biržā;
  • Atbilst FSC, PEFC, SURE, SBP, KZR INIG ilgtspējības shēmām;
  • Neatkarīgas puses veikts CO2 emisiju aprēķins.
  • Apstiprinājusi LV valdība.