Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos
Visas tēmas

Bankas konts nodrošinājuma iemaksāšanai

Nodrošinājumu var iemaksāt naudas veidā, pārskaitot uz šādu kontu:

Banka Luminor Bank AB

Bankas kods 21400

Saņēmējs BALTPOOL UAB

Konta nr. LT30 2140 0300 0349 5472

Uzņēmuma kods  302464881

Kods PVN reģ. Nr. LT100005058214

Maksājuma informācija Nodrošinājums

Nodrošinājuma veids

Nodrošinājumu var sniegt:

  • naudas veidā, pārskaitot to uz iepriekš norādīto Operatora bankas kontu, vai;
  • iesniedzot garantiju pēc pieprasījuma. Garantijai pēc pieprasījuma jābūt derīgai visu līguma darbības laiku un 75 dienas pēc tam. Garantija pēc pieprasījuma ir jāizsniedz bankai, kas reģistrēta Eiropas Ekonomikas zonā, un bankai pašai vai banku grupai, kurai banka pieder, ir jābūt vismaz BB ilgtermiņa kredītreitinga vērtējumam, ko noteikusi Fitch Ratings, standard and Poor‘s vai Moody‘s.

Nodrošinājuma līdzekļa summa

Pašreizējās nedēļas līgumi:

Pašreizējās nedēļas līgumu (W) gadījumā dalībnieki iesniedz NL pirms rīkojumu iesniegšanas tirdzniecības sistēmā. NL vērtība veido 5 % no visu paredzēto rīkojumu kopējās vērtības, izņemot A kategorijas pircējus, kuri iesniedz 2,5 % NL, un C kategorijas pircējus, kuri iesniedz 10 % NL.

Citi līgumi:

Nākamo laika periodu līgumiem, t. i., nedēļas (W), mēneša (M), ceturkšņa (Q) pusgada (H)) – dalībnieki iesniedz NL šādās vērtībās:

  • Rīkojuma NL – 2,5 % no kopējās visu rīkojumu vērtības. Šo ķīlu iesniedz pirms rīkojuma iesniegšanas tirdzniecības sistēmā.
  • Papildu NL:

Papildu NL iesniedz dalībnieki, ja dalībnieks tirdzniecības sesijā noslēdza līgumu. Šādā gadījumā dalībniekam ir jāiesniedz papildu NL līdz pēdējās izsoles nedēļas darba dienas beigām.

Papildu NL vērtība:

  • 2,5 % no kopējās rīkojumu vērtības;
  • 7,5 % no kopējās rīkojumu vērtības – nedēļas (W), mēneša (M) un ceturkšņa (Q) C kategorijas pircēja līgumiem.

Papildu NL netiek piemērots:

  • Pusgada perioda darījumiem (H) B kategorijas pircējiem;
  • A kategorijas dalībniekiem.

Kopējā nodrošinājuma līdzekļu vērtība

Pircēji:

  Darījuma ilgums
Nedēļas Mēneša Ceturkšņa Pusgada un ilgāks
Dalībnieka kategorija A 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
B 5% 5% 5% 2,5%
C 10% 10% 10% 5%
D

Pārdevēji:

  Darījuma ilgums
Nedēļas Mēneša Ceturkšņa Pusgada un ilgāks
Uzticamības kategorija A
B 5% 5% 5% 2,5%
C 5% 5% 5% 5%
D 5% 5% 5%* 5%*

*D kategorijas dalībniekiem tiek piešķirtas tiesības slēgt ceturkšņa un pusgada darījumus Dalībnieku attiecināšanas noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Nodrošinājuma atmaksa

Dalībnieki jebkurā laikā var pieprasīt Operatoram atgriezt neizmantoto nodrošinājumu. Pieprasījumu var iesniegt, izmantojot elektronisko tirdzniecības sistēmu.

Sāciet pārdot biržā jau šodien! Tikai daži soļi, un jūs varēsiet pirkt vai pārdot biokurināmo jau tuvākajā izsolē.