Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos
Visas tēmas

Misija, vīzija, vērtības

Misija

Attīstīt platformu, kas nodrošina ilgtspējīgu un efektīvu bioenerģijas apmaiņu.

Vīzija

Nr. 1 izvēle ilgtspējīgas biomasas tirdzniecībai Eiropā.

Vērtības

 • Profesionalitāte
  Vēlamies panākt, lai katrs darbinieks tiktu atzīts un varētu attīstīties kā savas jomas profesionālim. Mēs uztveram profesionālo zināšanu, zinātības un mūžizglītības nozīmi grupas rezultātiem un darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.
  Objektīvi novērtējam situāciju, atbildīgi uzņemamies un izpildām saistības, cenšoties atrast labākos risinājumus. Mēs esam atvērti un visiem dalībniekiem nodrošinām vienādas iespējas. Mēs esam godīgi un objektīvi attiecībā uz katru tirgus dalībnieku. Mēs ievērojam augstākos uzņēmējdarbības standartus, cienām likumos un uzņēmējdarbības regulatoru noteiktās prasības un vēlamies, lai mūsu partneri rīkotos tāpat.
 • Sadarbība
  Mēs uzsveram konstruktīvo un patiesu sadarbības, kas nodrošina iespēju vienmērīgi sasniegt izvirzītos mērķus.
  Mēs saprotam, ka esam tirgus daļa un tikai ar kopdarba palīdzību varam sasniegt sabiedrībai lietderīgus rezultātus. Mēs ticam godīgai konkurencei un vēlamies radīt apstākļus, lai tā būtu mūsu organizējamās tirdzniecības būtiskais noteikums. Mēs ceram, lai mūsu partneri to atzītu kā pienākumu un to ievērotu.
 • Progress
  Atvērtība jaunai darbības praksei un idejām mudina uz radošumu, atjaunošanos, svarīgu izmaiņu īstenošanu un ved mūs uz priekšu.
  Mēs esam atvērti jaunumiem, droši radam idejas. Mēs aktīvi vēlamies piedalīties visas resursu tirdzniecības jomās, ja redzam, ka tirdzniecība, kas tiek organizēta pēc mūsu principiem, var dot labumu tirgus dalībniekiem un sabiedrībai.