Misija

Radām vērtību sabiedrībai, energoresursu tirgū veicinot konkurenci un caurspīdīgumu, nodrošinot tirdzniecības procesa efektivitāti un radot apstākļus objektīvas cenas veidošanai.

Vīzija

Cenšamies būt par visiem dalībniekiem atvērta energoresursu tirgus centrālo darījumu slēgšanas vietu, kas nodrošina lielu tirdzniecības likviditāti un procesa efektivitāti, kas nosaka organizēta tirgus standartus un garantē visu saistību saskaņā ar noslēgtajiem darījumiem izpildi. Ceram iegūt Lietuvas un kaimiņvalstu tirgus dalībnieku uzticēšanos.

Vērtības

 • Profesionalitāte
  Objektīvi vērtējam situāciju, atbildīgi uzņemamies un pildām saistības, cenšoties sasniegt vislabākos iespējamos risinājumus. Esam atklāti un dodam visiem vienādas iespējas. Esam godīgi un objektīvi attiecībā pret katru tirgus dalībnieku.
  Konfidenciāla informācija ir mūsu biznesa ikdienas informācijas daļa. Mēs nekad neatklāsim konfidenciālu informāciju (izņemot tiesību aktos noteiktos gadījumus) un (vai) neizmantosim to neatbilstoši.
 • Godīgums
  Ar savu godīgo un cieņpilno attieksmi vēlamies panākt, lai mūsu partneri attiecībās gan ar mums, gan ar citiem tirgus dalībniekiem rīkotos saskaņā ar šādiem pašiem principiem. Mēs cenšamies ievērot visaugstākos biznesa standartus, cienīt likumu un biznesa regulatoru izvirzītās prasības, un ceram, ka mūsu partneri rīkosies tāpat.
  Mēs ticam godīgai konkurencei un vēlamies radīt visus nosacījumus, lai tas būtu mūsu organizējamās tirdzniecības galvenais nosacījums. Mēs ceram, ka mūsu partneri to uztver kā pienākumu un to ievēro.
 • Inovācijas
  Esam atvērti jaunumiem, drosmīgi radām un īstenojam inovatīvas idejas. Nākotnē mēs aktīvi piedalīsimies visās energoresursu tirdzniecības sfērās, kur redzēsim, ka saskaņā ar mūsu principiem organizējama tirdzniecība dod labumu vairumam tirgus dalībnieku un sabiedrībai.
 • Sadarbība
  Saprotam, ka esam tirgus daļa, un tikai ar kopīgu darbu varam sasniegt sabiedrībai noderīgus rezultātus.