Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos
Visas tēmas

Šķeldas produktu tehniskās specifikācijas

Kodas SM1 SM1W SM2 SM3D SM3 SM4
Mitrums (min – maks), % no izmantojamās masas 20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 % 35 % – 60 %
Pelnu saturs, % no sausās masas ne vairāk kā 2 % ne vairāk kā 2 % ne vairāk kā 3 % ne vairāk kā 5 % ne vairāk kā 5 % ne vairāk kā 7 %
Pamatfrakcija, mm (min. daudzums, %) 3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 70 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
Smalkās frakcijas (< 3,15 mm) pieļaujamais daudzums, % līdz 2 % masas līdz 5 % masas līdz 10 % masas līdz 20 % masas līdz 25 % masas līdz 30 % masas
Hlora saturs (% no sausās masas) <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 % <0,03 %
Izejmateriāls celmu koksne (malkas) celmu koksne (malkas) un koksnes rūpniecības atlikumi neatzaroti koki (bez saknēm) īscirtmeta stādījumi un uzglabātie mežizstrādes atlikumi svaigas mežizstrādes atliekas svaigas mežizstrādes atliekas
Pieļaujamie piemaisījumi Sausas lapas, sausas skujas Sausas lapas, sausas skujas Lapas, skujas (gan sausas, gan nesausas) un miza Lapas, skujas (gan sausas, gan nesausas) un miza

Plašāk varat iepazīties Tirdzniecības ar biodegvielas produktiem nosacījumos.

Koksnes granulu produktu tehniskās specifikācijas

Kods MG1 MG2 MG3 IP2
Biomasas veids Koksnes granulas Koksnes granulas Koksnes granulas Industriālās granulas
Diametrs mm 6±1 vai 8±1 6±1 vai 8+-1 6±1 vai 8±1 6±1 vai 8±1 vai 10±1
Garums  (L) mm 3,15 ≤ L ≤ 40* 3,15 ≤ L ≤ 40* 3,15 ≤ L ≤ 40* 3,15 ≤ L ≤ 40*
Mitrums % no izmantojamās masas ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Pelnu saturs % no sausās masas ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤2 ≤ 1,5
Mehāniskā izturība % no izmantojamās masas ≥ 98,0 ≥ 97,5 ≥ 97,5 97,5 ≥ DU ≥ 99,0
Smalkumi  (<3,15 mm) % no izmantojamās masas < 1,0 < 1,0 <1,0 <5,0
Slāpeklis % no sausās masas ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 ≤ 0,3
Sērs % no sausās masas ≤ 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
Hlors % no sausās masas ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,05
Pelnu kušanas temperatūra °C ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 ≥ 1100

* – līdz 1 % granulu var būt garākas par 40 mm, taču jebkurā gadījumā granulas nevar būt garākas par 45 mm

Visiem koksnes granulu produktiem ir jāatbilst arī šīm prasībām:

 • Temperatūra piegādes laikā: ≤ 40 °C;
 • Neto siltumspēja: ≥ 4,6 kWh/kg;
 • Tilpumblīvums (BD) (kg/m3): 600 ≤ BD ≤ 750;
 • Piedevu daudzums, % no izmantojamās masas: 2,0. No tiem ne vairāk kā 1,8 % piedevu ražošanas laikā un 0,2 % pēcražošanas piedevu (piem., pārklājuma eļļas);
 • Arsēns, mg/kg sausajā masā: ≤ 1,0;
 • Kadmijs, mg/kg sausajā masā: ≤ 0,5;
 • Hroms, mg/kg sausajā masā: ≤ 10,0;
 • Varš, mg/kg sausajā masā: ≤ 10,0;
 • Svins, mg/kg sausajā masā: ≤ 10,0;
 • Dzīvsudrabs, mg/kg sausajā masā: ≤ 0,1;
 • Niķelis, mg/kg sausajā masā: ≤ 10,0;
 • Cinks, mg/kg sausajā masā: ≤ 100,0.

Kurināmās kūdras produkta tehniskā specifikācija

Kods KD
Kurināmās kūdras veids Nefasēta beramā kūdra
Frakcijas izmērs mm 0 — 63
Mitrums % no izmantojamās masas ≤ 50
Pelnu saturs % no izmantojamās masas ≤ 8
Hlors % no izmantojamās masas ≤ 0,03
Sērs % no izmantojamās masas ≤ 0,3

Papildinformācija: Degvielas kūdras tirdzniecības noteikumi

 

Lietotās koksnes produkta tehniskās specifikācijas

Biomasas
veids
Kods Mitrums
% no
izmantojamās
masas
Pelnu saturs %
no sausās
masas
Frakcijas izmērs Iespējamās atkritumu kategorijas saskaņā ar Eiropas atkritumu katalogu (2000/532/EK) Tipveida
izejvielu
kategorijas
Min. Maks. Maks. Smalkās frakcijas
(<3,15 mm)
maksimālais
pieļaujamais
daudzums, %
Galvenā
frakcija, mm,
min. daudzums,
%
Maksimālā
pieļaujamā
daļiņas
garuma,
platuma un
augstuma
summa, mm
Lietotā koksne
(smalcināta)
RW1 20 40 4 Līdz 20 % masas 3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %
masas)
<150 02 01 03 augu audu atkritumi;
02 01 07 mežizstrādes atkritumi;
03 01 01 mizu un korķa atkritumi;
03 01 05 zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne
un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 03 01 04 klasei;
03 03 01 koku mizas;
15 01 03 koka iepakojums;
17 02 01 koks;
19 12 07 koksne, kas neatbilst 19 12 06 klasei;
20 01 38 koksne, kas neatbilst 20 01 37 klasei.
A un B
Lietotā koksne
(smalcināta)
RW2 20 40 4 Līdz 20 % masas 3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %
masas)
<150 02 01 03 augu audu atkritumi;
02 01 07 mežizstrādes atkritumi;
03 01 01 mizu un korķa atkritumi;
03 01 05 zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne
un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei;
03 03 01 koku mizas;
15 01 03 koka iepakojums;
17 02 01 koks;
19 12 07 koksne, kas neatbilst 19 12 06 klasei;
20 01 38 koksne, kas neatbilst 20 01 37 klasei.
A, B un C
Lietotā koksne (sagatavota smalcināšanai) RW2pc 20 40 4 Līdz 20 % masas 3,15 ≤ P ≤ 300 (min. 80 % masas) <500 02 01 03 augu audu atkritumi;
02 01 07 mežizstrādes atkritumi;
03 01 01 mizu un korķa atkritumi;
03 01 05 zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne
un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei;
03 03 01 koku mizas;
15 01 03 koka iepakojums;
17 02 01 koks;
19 12 07 koksne, kas neatbilst 19 12 06 klasei;
20 01 38 koksne, kas neatbilst 20 01 37 klasei.
A, B un C

Plašāk varat iepazīties Tirdzniecības ar biodegvielas produktiem nosacījumos.

 

Lignīna un koksnes biokurināmā maisījuma produkta tehniskās specifikācijas

Kods Mitrums,
% no
izmantojamās
masas
Pelnuusaturs,
% no sausās
masas
Frakcijas izmērs Slāpekļa
daudzums
(% no sausās
masas)
Hlora
daudzums (%
no sausās
masas)
Sēra
daudzums
(% no sausās
masas)
Pieļaujamie
piemaisījumi
Min. Maks. Maks. Pamatfrakcija, mm (min. daudzums, %) Rupjā frakcija, mm
(min. daudzums, %)
Maksimālais
pieļaujamais garums,
mm
LBM1 35 % 60 % 8 % 0,03 ≤ P ≤ 3,15
(min. 70 % masas)
3,15 ≤ P ≤ 63
(līdz 30 % masas)
≤ 2 % ≤ 0,03 % ≤ 0,3 % Koksnes un citu
rūpniecības zaru koksnes
biomasas blakusprodukti
LBM2 35 % 65 % 18 % 0,03 ≤ P ≤ 3,15
(min. 70 % masas)
3,15 ≤ P ≤ 63
(līdz 30 % masas)
≤ 2 % ≤ 0,03 % ≤ 0,6 % Koksnes un citu
rūpniecības zaru koksnes
biomasas blakusprodukti

 

 

 

 

 

 

Sāciet pārdot biržā jau šodien! Tikai daži soļi, un jūs varēsiet pirkt vai pārdot biokurināmo jau tuvākajā izsolē.