Nuo balandžio 1 d. galima teikti prašymus dėl VIAP lengvatos taikymo

2019 04 01

Š. m. vasario 20 d. Vyriausybė nustatė tvarką, kuria elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI VIAP). Šia lengvata įmonės galės pasinaudoti už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Pradelstų VIAP lėšų mokėjimų neturinčios įmonės, kurios per metus sunaudoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos, galės susigrąžinti 85 procentus AEI VIAP kainos dalies, sumokėtos už per praėjusius kalendorinius metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta AEI VIAP kaina 2019 metams yra 0,881 ct/kWh.

Privaloma pasinaudojimo lengvata sąlyga – sutarties dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo sudarymas su VIAP lėšų administratoriumi BALTPOOL UAB.

Užtikrinant visiems elektros energijai imlioms įmonėms vartotojams vienodas sąlygas susigrąžinti sumokėtos VIAP kainos dalį, sutartis sudaroma pagal BALTPOOL UAB patvirtintas ir viešai tinklalapyje skelbiamas tipines Sutarties dėl sumokėtos VIAP kainos dalies susigrąžinimo sąlygas.

Sutartį sudaryti gali įmonės, atlikę energijos vartojimo auditą ir įsipareigojusios jį pakartotinai atlikti ne rečiau nei kas 4 metus. Jos taip turi būti įsidiegusios energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas geriausias esamas energijos efektyvumo didinimo priemones arba tokias priemones įsipareigojusios diegti sutartyje nustatyta tvarka.

Siekiant pasinaudoti VIAP lengvata už 2019 metus prašymus dėl sutarties sudarymo kartu kitais reikalingais dokumentais VIAP lėšų administratoriui reikia pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 1 d. Už praėjusius kalendorinius metus sumokėtos AEI VIAP kainos dalis bus grąžinama iki einamųjų metų liepos 1 dienos.