2020 m. sausio mėnesio komentaras dėl VIAP lėšų

2020 02 05

Sausio mėnesį (už gruodį) surinkta 11,3 mln. Eur, išmokėta 12,11 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (12,37 mln. Eur su PVM).  VIAP lėšų likutis birželio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 13,36 mln. Eur.

2020 m. sausis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje 14,17
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 11,30
Skirstomojo tinklo vartotojai 10,15
Perdavimo tinklo vartotojai 1,15
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -12,11
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -12,37
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.4 paslauga) 0,28
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,02
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) 0,00
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje 13,36