Informacija apie pasirinktą skolinimosi priemonę VIAP lėšų trūkumui padengti – 2020 m. balandžio 3 d.

2020 04 03

BALTPOOL UAB 2020 m. kovo 30 d. prisijungė prie Grupės sąskaitos sutarties, sudarytos tarp OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas (toliau – OP Corporate Bank) ir UAB „EPSO-G“, pagal kurią Administratoriui suteiktas overdraftas, reikalingas VIAP lėšų trūkumui finansuoti, žemiau nurodytomis sąlygomis:

  1. Kredito forma: overdraftas VIAP lėšų banko sąskaitoje;
  2. Maksimalus skolinimosi limitas: 30 000 000 Eur;
  3. Limito suteikimo data: nuo 2020-03-30 iki 2021-03-29 (su galimybe pratęsti du kartus 12 mėn. laikotarpiui);
  4. Administratorius palūkanas mokės tik už faktiškai panaudotą kredito limito dalį, už nepanaudotą kredito limitą bus mokamas lėšų rezervavimo mokestis;
  5. Planuojama skolinimosi kaina 2020 metams: 109 000 Eur.