Tapimo BALTPOOL Energijos išteklių biržos dalyviu procedūra susideda iš trijų žingsnių:

Prašymo tapti biržos dalyviu pateikimas

Norintys tapti biokuro biržos dalyviais, Operatoriui turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą sudaryti dalyvio sutartį;
  • biokuro biržos dalyvio anketą;
  • prašymą suteikti prisijungimus prie elektroninės prekybos sistemos (EPS);
  • trijų praėjusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius;
  • VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pašymo Operatoriui pateikimo dienos;
  • įmonės vadovo asmens dokumento patvirtintą kopiją (nereikalaujama, jei Operatoriui teikiamus dokumentus įmonės vadovas pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Kandidato duomenų patikra ir kategorijos nustatymas

Operatorius per 5 darbo dienas atliks kandidato rizikos ir gautų dokumentų vertinimą ir priims sprendimą dėl dalyvio statuso suteikimo ir priskyrimo atitinkamai dalyvio kategorijai.

Jei bus reikalinga papildoma informacija, mes nedelsiant su Jumis susisieksime.

Biržos dalyvio sutarties pasirašymas

Jeigu priimamas teigiamas sprendimas, Operatorius su asmeniu pasirašo Biržos dalyvio sutartį.

Jūsų patogumui dalyvio sutartį galima pasirašyti tiesiogiai, siunčiant pasirašytus dokumentus registruotu paštu arba el. paštu (sutarties originalą atsiunčiant registruotu paštu).

Pasirašius dalyvio sutartį, galite pradėti prekiauti Energijos išteklių biržoje.