Produktai

Medienos skiedros produktų techninė specifikacija

Kodas SM1 SM1W SM2 SM3
Drėgnis (min. – maks.), %
nuo naudojamosios masės
20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 %
Peleningumas, %
nuo sausosios masės
ne daugiau 2 % ne daugiau 2 % ne daugiau 3 % ne daugiau 5 %
Frakcijos dydis
(ilgis-plotis-storis), mm
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 70 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure ne daugiau 2 % ne daugiau 5 % ne daugiau 10% ne daugiau 25%
Stambioji frakcija (maks. skerspjūvis 6 cm2), mm (maks. kiekis, %)7 > 100
(iki 10 % masės)
> 100
(iki 10 % masės)
> 100
(iki 10 % masės)
> 100
(iki 10 % masės)
Didžiausias leidžiamas ilgis, mm7 <1505 <1505 <1505 <2205
Chloro kiekis (% nuo sausosios masės)4 <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 %
Dominuojanti pirminė žaliava (1 lentelė) 1; 1; 2.1; 2.2 1; 2; 3; 4.1 visos
Leidžiamos priemaišos Sausi lapai, sausi spygliai4 Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek nesausi)

Papildomos privalomos nuostatos:

 1. Kilus ginčui dėl pristatyto biokuro atitikimo frakcijos dydžio reikalavimams, frakcijos pasiskirstymo tyrimas atliekamas sietų pagalba vadovaujantis LST EN ISO 17827-1 standarto reikalavimais. Pagrindinės frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekį, kuris telpa pro 63 mm dydžio sietą. Smulkelių frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekį, kuris telpa pro 3,15 mm dydžio sietą.
 2. SM1, SM1W produktų atveju leidžiamas tik gamybos metu natūraliai susidarantis žievės ir pjuvenų kiekis (negalima į biokurą žievės ar pjuvenų maišyti papildomai).
 3. SM2, SM3 produkto atveju leidžiama į biokurą papildomai įmaišyti žievės ir (ar) pjuvenų, tačiau visais atvejais privaloma užtikrinti nustatytų kokybinių rodiklių (įskaitant pagrindinės frakcijos ir smulkelių kiekio) laikymąsi.
 4. Kilus ginčui, ar pateiktame biokure esantys lapai ir (ar) spygliai yra sausi, ginčas sprendžiamas atliekant chloro kiekio tyrimus laboratorijoje.
 5. 10 (dešimtyje) litrų mėginio gali būti 2 vienetai medienos skiedros dalelių, kurių kiekvienos ilgis didesni nei didžiausias leidžiamas ilgis, jei tokios dalelės skerspjūvio plotas yra mažesnis nei 0,5 cm2.
 6. Kaip produktų žaliava nei vienam produktui negali būti naudojama chemiškai apdorota mediena. Chemiškai apdorota mediena, be viso kito, laikoma dažyta, lakuota, klijuota, impregnuota ir (ar) kitaip chemiškai apdorota mediena.
 7. Tuo atveju, jeigu sudaromas sandoris pagal nestandartinės prekybos sąlygą „Smulkioji frakcija“, taikomi tokie frakcijos dydžio reikalavimai:
  1. Pagrindinė frakcija, mm: 3,15 ≤ P ≤ 16;
  2. Stambioji frakcija, mm: P > 31,5;
  3. Didžiausias leidžiamas ilgis, mm: 90;
  4. Kilus ginčui dėl pristatyto biokuro atitikimo frakcijos dydžio reikalavimams, frakcijos pasiskirstymo tyrimas atliekamas sietų pagalba vadovaujantis LST EN ISO 17827-1 standarto reikalavimais. Pagrindinės frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekį, kuris telpa pro 31,5 mm dydžio sietą. Smulkelių frakcijos kiekis nustatomas pagal biokuro kiekį, kuris telpa pro 3,15 mm dydžio sietą.
  5. Visi kiti specifikacijų reikalavimai taikomi tokie pat, kaip nustatyta pasirinkto produkto standartinėje specifikacijoje.

1 lentelė. Žaliavų kategorijos

1. Kamienų mediena 1.1 Lapuočiai
1.2 Spygliuočiai
1.3 Mišinys
2. Lentpjūvystės atliekos 2.1 Gaubtinės
2.2 Trumpinimo nuopjovos
2.3 Pjuvenos (ribojamas kiekis)
2.4 Drožlės (ribojamas kiekis)
3. Negenėti medžiai 3.1 Lapuočiai
3.2 Spygliuočiai
3.3 Trumpos apyvartos mediena
3.4 Mišinys
4. Miško kirtimo atliekos 4.1 Medžio kelmo antžeminė dalis
4.2 Viršūnės
4.3 Nelikvidinės šakos
4.4 Krūmai
4.5 Smulkių medžių stiebai (skersmuo 1,3 m. aukštyje mažiau nei 5 cm)
4.6 Nuopjovos, atsirandančios pjaustant medžių stiebus
5. Ne miško mediena 5.1 Parkų, sodų, pakelių priežiūros mediena

Medienos granulių produktų techninė specifikacija

Kodas MG1 MG2 MG3
Biokuro rūšis Medienos granulės Medienos granulės Medienos granulės
Diametras mm 6+-1 arba 8+-1 6+-1 arba 8+-1 6+-1 arba 8+-1
Ilgis (L) mm 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40*
Drėgnis % nuo naudojamosios masės <= 10 <= 10 <= 10
Peleningumas % nuo sausosios masės <= 0,7 <= 1,2 <=2
Mechaninis patvarumas % nuo naudojamosios masės >= 98,0 >= 97,5 >= 97,5
Smulkelės (<3,15 mm) % nuo naudojamosios masės < 1,0 < 1,0 <1,0
Azotas % nuo sausosios masės <= 0,3 <= 0,5 <= 1,0
Siera % nuo sausosios masės <= 0,04 <= 0,05 <= 0,05
Chloras % nuo sausosios masės <= 0,02 <= 0,02 <= 0,03
Pelenų lydymosi temperatūra °C >= 1200 >= 1100 >= 1100

* – iki 1 % granulių gali būti ilgesnės nei 40 mm, tačiau bet kuriuo atveju negali būti ilgesnių nei 45 mm granulių

Visi medienos granulių produktai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Temperatūra pristatymo metu: <= 40 °C;
 • Grynasis kaloringumas: >= 4,6 kWh/kg;
 • Turinis tankis (BD) (kg/m3): 600 <= BD <= 750;
 • Priedų kiekis, % nuo naudojamosios masės: 2,0. Iš jų ne daugiau kaip 1,8 % priedų gamybos metu bei 0,2 % pogamybinių priedų (pvz., dengiantieji aliejai);
 • Arsenas, mg/kg sausojoje masėje: <= 1,0;
 • Kadmis, mg/kg sausojoje masėje: <= 0,5;
 • Chromas, mg/kg sausojoje masėje: <= 10,0;
 • Varis, mg/kg sausojoje masėje: <= 10,0;
 • Švinas, mg/kg sausojoje masėje: <= 10,0;
 • Gyvsidabris, mg/kg sausojoje masėje: <= 0,1;
 • Nikelis, mg/kg sausojoje masėje: <= 10,0;
 • Cinkas, mg/kg sausojoje masėje: <= 100,0.

Lignino ir medienos biokuro produkto techninė specifikacija

Kodas LBM
Drėgnis (min. – maks.), %
nuo naudojamosios masės
35 % – 60 %
Peleningumas, %
nuo sausosios masės
ne daugiau 8 %
Pagrindinė frakcija
(ilgis-plotis-storis), mm
0,03 ≤ P ≤ 3,15
(min. 70 % masės)
Stambioji frakcija, mm (maks. kiekis, %)
Didžiausias leidžiamas ilgis, mm
3,15 ≤ P ≤ 63
(iki 30 % masės)
Azoto kiekis
(% nuo sausosios masės)
≤2%
Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) ≤0,03%
Sieros kiekis
(% nuo sausosios masės)
≤0,3%
Leidžiamos priemaišos Medienos ir kitų pramonės šakų medienos biomasės šalutiniai produktai

Plačiau susipažinti galite Prekybos biokuro produktais sąlygose.

Kuro durpių produkto techninė specifikacija

Kodas KD
Kuro durpių rūšis Nefasuotos trupininės durpės
Frakcijos dydis mm 0 — 63
Drėgnis % nuo naudojamosios masės <= 50
Peleningumas % nuo naudojamosios masės <= 8
Chloras % nuo naudojamosios masės <= 0,03
Siera % nuo naudojamosios masės <= 0,3

Plačiau susipažinti galite Prekybos kuro durpėmis taisyklėse.