Produktai

Medienos skiedros produktų techninė specifikacija

Kodas SM1 SM1W SM2 SM3
Drėgnis (min. – maks.), %
nuo naudojamosios masės
20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 %
Peleningumas, %
nuo sausosios masės
ne daugiau 2 % ne daugiau 2 % ne daugiau 3 % ne daugiau 5 %
Frakcijos dydis
(ilgis-plotis-storis), mm
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 70 %)
3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 60 %)
Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure ne daugiau 2 % ne daugiau 5 % ne daugiau 10% ne daugiau 25%
Chloro kiekis (% nuo sausosios masės)4 <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 %
Dominuojanti pirminė žaliava  malkinė mediena malkinė mediena ir medienos pramonės atliekos negenėti medžiai ir energetiniai augalai miško kirtimo atliekos
Leidžiamos priemaišos Sausi lapai, sausi spygliai4 Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek nesausi)
 1. Detali produktų specifikacija pateikta Prekybos biokuro produktais sąlygose. 

Medienos granulių produktų techninė specifikacija

Kodas MG1 MG2 MG3
Biokuro rūšis Medienos granulės Medienos granulės Medienos granulės
Diametras mm 6+-1 arba 8+-1 6+-1 arba 8+-1 6+-1 arba 8+-1
Ilgis (L) mm 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40* 3,15 <= L <= 40*
Drėgnis % nuo naudojamosios masės <= 10 <= 10 <= 10
Peleningumas % nuo sausosios masės <= 0,7 <= 1,2 <=2
Mechaninis patvarumas % nuo naudojamosios masės >= 98,0 >= 97,5 >= 97,5
Smulkelės (<3,15 mm) % nuo naudojamosios masės < 1,0 < 1,0 <1,0
Azotas % nuo sausosios masės <= 0,3 <= 0,5 <= 1,0
Siera % nuo sausosios masės <= 0,04 <= 0,05 <= 0,05
Chloras % nuo sausosios masės <= 0,02 <= 0,02 <= 0,03
Pelenų lydymosi temperatūra °C >= 1200 >= 1100 >= 1100

* – iki 1 % granulių gali būti ilgesnės nei 40 mm, tačiau bet kuriuo atveju negali būti ilgesnių nei 45 mm granulių

Visi medienos granulių produktai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Temperatūra pristatymo metu: <= 40 °C;
 • Grynasis kaloringumas: >= 4,6 kWh/kg;
 • Turinis tankis (BD) (kg/m3): 600 <= BD <= 750;
 • Priedų kiekis, % nuo naudojamosios masės: 2,0. Iš jų ne daugiau kaip 1,8 % priedų gamybos metu bei 0,2 % pogamybinių priedų (pvz., dengiantieji aliejai);
 • Arsenas, mg/kg sausojoje masėje: <= 1,0;
 • Kadmis, mg/kg sausojoje masėje: <= 0,5;
 • Chromas, mg/kg sausojoje masėje: <= 10,0;
 • Varis, mg/kg sausojoje masėje: <= 10,0;
 • Švinas, mg/kg sausojoje masėje: <= 10,0;
 • Gyvsidabris, mg/kg sausojoje masėje: <= 0,1;
 • Nikelis, mg/kg sausojoje masėje: <= 10,0;
 • Cinkas, mg/kg sausojoje masėje: <= 100,0.

Lignino ir medienos biokuro produkto techninė specifikacija

Kodas LBM
Drėgnis (min. – maks.), %
nuo naudojamosios masės
35 % – 60 %
Peleningumas, %
nuo sausosios masės
ne daugiau 8 %
Pagrindinė frakcija
(ilgis-plotis-storis), mm
0,03 ≤ P ≤ 3,15
(min. 70 % masės)
Stambioji frakcija, mm (maks. kiekis, %)
Didžiausias leidžiamas ilgis, mm
3,15 ≤ P ≤ 63
(iki 30 % masės)
Azoto kiekis
(% nuo sausosios masės)
≤2%
Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) ≤0,03%
Sieros kiekis
(% nuo sausosios masės)
≤0,3%
Leidžiamos priemaišos Medienos ir kitų pramonės šakų medienos biomasės šalutiniai produktai

Plačiau susipažinti galite Prekybos biokuro produktais sąlygose.

Kuro durpių produkto techninė specifikacija

Kodas KD
Kuro durpių rūšis Nefasuotos trupininės durpės
Frakcijos dydis mm 0 — 63
Drėgnis % nuo naudojamosios masės <= 50
Peleningumas % nuo naudojamosios masės <= 8
Chloras % nuo naudojamosios masės <= 0,03
Siera % nuo naudojamosios masės <= 0,3

Plačiau susipažinti galite Prekybos kuro durpėmis taisyklėse.