2015 m. gegužės mėn. komentaras dėl VIAP lėšų

2015 06 01

Gegužės mėnesį (už balandį) buvo surinkta 15,1 mln. Eur, o išmokėta 17,9 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Skolinimosi poreikis VIAP lėšų mokėjimams padengti dar paaugo. VIAP lėšų likutis gegužės pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -6,0 mln. Eur. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (10,8 mln. Eur su PVM), elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (5 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,7 mln. Eur).

2015 m. gegužė
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -3,27
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,13
Skirstomojo tinklo vartotojai 13,75
Perdavimo tinklo vartotojai 1,38
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -17,87
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -10,80
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -5,01
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,69
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,37
Kitoms VIAP -0,01
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -6,00