BALTPOOL’i energiaressursside börsi osalejaks saamiseks tuleb teha järgmised sammud:

1. Börsi liikmeks saamise avalduse esitamine

Need, kes tahavad liituda biokütuse börsiga, peavad esitama registreerimisvormi.

2. Kandidaadi andmete kontroll ja kategooria tuvastamine

Operaator viib 5 tööpäeva jooksul riski ja esitatud dokumentide kontrolli läbi ja võtab vastu osaleja staatuse andmise ning vastavale kategooriale määramise otsuse.

Juhul, kui vajame lisainfot, võtame Teiega koheselt ühendust

3. Börsi osaleja lepingu sõlmimine

Kui vastu võetakse positiivne otsus, allkirjastab Operaator börsil osaleja lepingu.

Saanud allkirjastatud osalejalepingu, saate hakata börsil kauplema.