Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos
Visos temos

Missioon, Visioon, Väärtused

Missioon

Arendada platvormi, mis võimaldab jätkusuutliku ja tõhusat bioenergiavahetust.

Visioon

Ni. 1. valik jätkusuutliku biokütuse müügiks Euroopas.

Väärtused

 • Professionaalsus
  Püüame, et iga töötaja oleks tunnustatud ja võiks areneda oma eriala asjatundja moel. Mõistame kutsealaste teadmiste, praktilise kogemuse ja pideva õppimise tähtsust rühma tulemuste ja tegevuse jätkamise tagamiseks.
  Hindame olukorda objektiivselt, võtame kindlalt kohustused vastu ja peame nendest kinni ning püüame võimalikult häid otsuseid. Oleme avatud ja anname samad võimalused kõikidele osalejatele. Oleme ausad ja objektiivsed iga turuosaleja suhtes. Peame kõrgeimatest äristandarditest, peame seaduses ja ärikontrollerite poolt esitatud nõudmistest lugu ja püüame, et ka meie partnerid käituksid samamoodi.
 • Koostöö
  Rõhutame siirast ja konstruktiivsed koostööd, mis soodustab järjekindlat seatud eesmärkide püüdmist.
  Saame aru, et oleme turuosa ja ühiskonnale kasulikke tulemusi võime saavutada üksnes kõikide poolte koostöö abil. Meie usume õiglasesse konkurentsi, püüame luua kõik selleks vajalikud olud ning seada seda meie korraldatava müügi põhimõtteks. Loodame, et meie koostööpartnerid võtavad selle kohustuse ning peavad sellest kinni.
 • Areng
  Avatus uutele tegevuse praktikatele ning ideedele õhutab looma, taastuma, rakendama mõttekaid muutused ning viib meid edasi.
  Oleme avatud innovatsioonile, loome julgelt ja rakendame innovaatilised ideed. Aktiivselt püüame osaleda ressursside müügis, kui näeme, et müügi korraldamine juhindudes meie põhimõttetest võib olla kasulik turuosalejatele ja ühiskonnale.

Kas soovite lisateavet?

Kirjutage meile ja me võtame teiega ühendust.