Dėl pasirinktos skolinimosi priemonės VIAP lėšų išmokoms subalansuoti

2018 06 29

Siekiant užtikrinti savalaikį VIAP lėšų išmokėjimą, baigiantis turimai VIAP lėšų overdrafto sutarčiai, BALTPOOL UAB šių metų birželį atliko pirkimo procedūras ir pasirinko skolinimosi priemonę VIAP lėšų išmokoms subalansuoti. Geriausią pasiūlymą pateikė OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, su kuriuo VIAP lėšų administratorius sudarė sutartį.

Skolinimosi sąlygos:

  1. Kredito forma: Overdraftas VIAP lėšų banko sąskaitoje
  2. Maksimalus kredito limitas: 17 mln. Eur
  3. Limito suteikimo data: nuo 2018-07-10 iki 2019-07-09
  4. Administratorius palūkanas mokės tik už faktiškai panaudotą kredito limito dalį, už nepanaudotą kredito limitą bus mokamas įsipareigojimo (lėšų rezervavimo) mokestis
  5. Laimėjusio pasiūlymo kaina: 64.380,00 Eur.