2019 M. RUGSĖJO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2019 09 03

Rugpjūčio mėnesį (už rugpjūtį) surinkta 9,34 mln. Eur, išmokėta 7,31 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (7,57 mln. Eur su PVM).  VIAP lėšų likutis birželio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 11,62 mln. Eur.

2019 m. rugsėjis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje 9,59
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 9,34
Skirstomojo tinklo vartotojai 8,22
Perdavimo tinklo vartotojai 1,12
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -7,31
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -7,57
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.4 paslauga) 0,28
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,02
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) 0,00
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje 11,62