2019 M. LIEPOS MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2019 08 02

Liepos mėnesį (už birželį) surinkta 9,27 mln. Eur, išmokėta 9,84 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (10,1 mln. Eur su PVM).  VIAP lėšų likutis birželio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 9,9 mln. Eur.

2019 m.liepa
Lėšų likutis mėnesio pradžioje 10,47
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 9,27
Skirstomojo tinklo vartotojai 8,04
Perdavimo tinklo vartotojai 1,23
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -9,84
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -10,1
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.4 paslauga) 0,28
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,02
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) 0,00
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje 9,9