2019 M. SAUSIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2019 02 07

Sausio mėnesį (už gruodį) surinkta 17,76 mln. Eur, išmokėta 10,81 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (6,07 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis sausio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 13,95 mln. Eur.

2019 m. sausis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje 7,00
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 17,76
Skirstomojo tinklo vartotojai 15,93
Perdavimo tinklo vartotojai 1,83
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -10,81
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -6,07
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -2,82
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,39
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -1,53
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje 13,95