2018 M. LAPKRIČIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2018 12 07

Lapkričio mėnesį (už spali) surinkta 15,09 mln. Eur, išmokėta 12,66 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (8,93 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis lapkričio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 1,43 mln. Eur.

2018 m. spalis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -1,00
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,09
Skirstomojo tinklo vartotojai 13,18
Perdavimo tinklo vartotojai 1,91
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -12,66
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -8,93
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -2,82
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,39
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,52
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje 1,43