2017 M. SPALIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2017 11 02

Spalio mėnesį (už rugsėjį) surinkta 14,22 mln. Eur, išmokėta 13,85 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (9,86 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (3,46 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis spalio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -8,67 mln. Eur.

2017 m. spalis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -9,04
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,22
Skirstomojo tinklo vartotojai 12,35
Perdavimo tinklo vartotojai 1,87
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -13,85
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -9,86
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,19
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -3,46
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) 0,00
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) 0,34
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -8,67