2017 M. LIEPOS MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2017 08 01

Liepos mėnesį (už birželį) surinkta 13,59 mln. Eur, išmokėta 15,18 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (11,72 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (3,46 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis liepos pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -8,65 mln. Eur.

2017 m. liepa
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -7,06
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,59
Skirstomojo tinklo vartotojai 11,79
Perdavimo tinklo vartotojai 1,80
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -15,18
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -11,72
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -3,46
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) 0,00
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) 0,00
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -8,65