2017 M. BIRŽELIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2017 07 03

Birželio mėnesį (už gegužę) surinkta 14,35 mln. Eur, išmokėta 15,40 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (11,93 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (3,46 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis birželio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,06 mln. Eur.

2017 m. birželis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -6,01
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,35
Skirstomojo tinklo vartotojai 12,28
Perdavimo tinklo vartotojai 2,07
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -15,40
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -11,93
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -3,46
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) 0,00
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,01
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -7,06