2017 M. BALANDŽIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2017 05 02

Balandžio mėnesį (už kovą) surinkta 15,01 mln. Eur, išmokėta 15,54 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (12,06 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (3,46 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -4,48 mln. Eur.

2017 m. balandis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -3,95
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,01
Skirstomojo tinklo vartotojai 13,52
Perdavimo tinklo vartotojai 1,49
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -15,54
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -12,06
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -3,46
El. jungtims (7.6 paslauga) 0,00
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) 0,00
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,01
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -4,48