2016 M. VASARIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2016 03 24

Vasario mėnesį (už sausį) surinkta 16,83 mln. Eur, o išmokėta 11,93 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (5,92 mln. Eur su PVM), elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,88 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,63 mln. Eur). VIAP lėšų likutis vasario pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -16,59 mln. Eur.

2016 m. vasaris
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -21,49
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 16,83
Skirstomojo tinklo vartotojai 15,93
Perdavimo tinklo vartotojai 0,90
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -11,93
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -5,92
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -2,88
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,63
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,05
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -1,45
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -16,59