2016 M. SAUSIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2016 02 02

Susio mėnesį (už gruodį) surinkta 15,41 mln. Eur, o išmokėta 15,68 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (9,99 mln. Eur su PVM), termofikacinėms elektrinėms (2,06 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,69 mln. Eur). VIAP lėšų likutis sausio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -21,49 mln. Eur.

2016 m. sausis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -21,23
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,41
Skirstomojo tinklo vartotojai 15,25
Perdavimo tinklo vartotojai 0,16
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -15,68
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -9,99
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) -2,06
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -1,18
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,69
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,37
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,39
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -21,49