2016 M. GRUODŽIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2017 01 03

Gruodžio mėnesį (už lapkritį) surinkta 16,64 mln. Eur, išmokėta 14,79 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (10,12 mln. Eur su PVM), elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,20 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,63 mln. Eur). VIAP lėšų likutis gruodžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,19 mln. Eur.

2016 m. gruodis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -9,05
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 16,64
Skirstomojo tinklo vartotojai 14,55
Perdavimo tinklo vartotojai 2,09
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -14,79
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -10,12
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -2,20
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,63
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,05
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,79
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -7,19