2016 M. BALANDŽIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

2016 05 03

Balandžio mėnesį (už kovą) surinkta 18,08 mln. Eur, o išmokėta 15,45 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (9,83 mln. Eur su PVM), elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,88 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,63 mln. Eur). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -12,75 mln. Eur.

2016 m. balandis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -15,38
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 18,08
Skirstomojo tinklo vartotojai 14,71
Perdavimo tinklo vartotojai 3,37
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -15,45
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -9,83
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0,00
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -2,88
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,63
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,05
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -1,06
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -12,75