2015 m. rugsėjo mėn. komentaras dėl VIAP lėšų

2015 10 05

Rugsėjo mėnesį (už rugpjūtį) surinkta 15,0 mln. Eur, o išmokėta 19,3 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (8,6 mln. Eur su PVM), elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (8,6 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,7 mln. Eur). VIAP lėšų likutis rugpjūčio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -23,4 mln. Eur.

2015 m. rugsėjis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -19,07
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,00
Skirstomojo tinklo vartotojai 13,63
Perdavimo tinklo vartotojai 1,37
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -19,32
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -8,60
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -8,64
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,69
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,37
Kitoms VIAP -0,02
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -23,39