2015 m. lapkričio mėn. komentaras dėl VIAP lėšų

2015 12 04

Lapkričio mėnesį (už spalį) surinkta 14,28 mln. Eur, o išmokėta 13,7 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (5,8 mln. Eur su PVM), elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (5,2 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,7 mln. Eur). VIAP lėšų likutis lapkričio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -24,0 mln. Eur.

2015 m. lapkritis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -24,54
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,28
Skirstomojo tinklo vartotojai 14,76
Perdavimo tinklo vartotojai -0,48
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -13,73
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -5,80
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) -0,65
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -5,20
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,69
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,37
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,02
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -24,00