Gruodžio mėnesį (už lapkritį) surinkta 15,46 mln. Eur, o išmokėta 12,70 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (6,86 mln. Eur su PVM), termofikacinėms elektrinėms (2,02 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,7 mln. Eur). VIAP lėšų likutis gruodžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -21,23 mln. Eur.

2015 m. gruodis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -24,00
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,46
Skirstomojo tinklo vartotojai 14,93
Perdavimo tinklo vartotojai 0,53
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -12,70
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -6,86
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) -2,02
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -1,18
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,69
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,37
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,58
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -21,23