2015 m. birželio mėn. komentaras dėl VIAP lėšų

2015 07 01

Birželio mėnesį (už gegužę) surinkta 15,4 mln. Eur, o išmokėta 20,2 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Skolinimosi poreikis per vieną mėnesį paaugo net 4,7 mln. EUR. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (9,0 mln. Eur su PVM), elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (9,2 mln. Eur su PVM) bei strateginiams infrastruktūros projektams (1,7 mln. Eur). VIAP lėšų likutis birželio mėnesio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -10,8 mln. Eur.

2015 m. birželis
Lėšų likutis mėnesio pradžioje -6,00
Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur  15,42
Skirstomojo tinklo vartotojai 13,24
Perdavimo tinklo vartotojai 2,17
Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -20,18
Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -8,99
Termofikacinių elektrinių gamybai (7.2 paslauga) 0
Lietuvos elektrinei (7.3 paslauga) -9,12
El. jungtims (7.6 paslauga) -1,69
Tinklų plėtrai (7.8-7.9 paslaugos) -0,37
Kitoms VIAP (įskaitant PVM) -0,01
Faktinis VIAP lėšų likutis mėnesio pabaigoje -10,76