Sutartį sudaryti gali:

  • Įmonės, atlikusios energijos vartojimo auditą ir įsipareigojusios jį pakartotinai atlikti ne rečiau nei kas 4 metus;
  • Įmonės, kurios yra įsidiegusios energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas geriausias esamas energijos efektyvumo didinimo priemones arba tokias priemones įsipareigojančios diegti sutartyje nustatyta tvarka.

Vartotojai, kurie siekia susigrąžinti VIAP kainos dalį už 2023 m. ir dar nėra sudarę sutarties su Administratoriumi, turi iki 2023 m. birželio 1 d. kreiptis į Administratorių ir pateikti:

  • Užpildytą prašymą sudaryti sutartį dėl VIAP kainos dalies grąžinimo;
  • Užpildytą VIAP kainos dalies grąžinimo sutartį;
  • Užpildytą ir pasirašytą Sutarties priedą Nr. 1 „Vartotojo patvirtinimai ir garantijos“;
  • Užpildytą ir pasirašytą Sutarties priedą Nr. 2 „Diegtinų energijos vartojimo efektyvumo priemonių sąrašas“;
  • Energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitą;
  • Už suvartotą elektros energiją Vartotojui išrašytų sąskaitų už paskutinius 3 kalendorinius metus kopijas ir suvestinę „MS Excel“ formatu, nurodant pamėnesiui suvartotą elektros energijos kiekį;
  • Vartotojo elektros energijos vartojimo intensyvumo skaičiavimą, atliktą Komunikato 4 priede nustatyta tvarka (tik tais atvejais, jei įmonė veikia Komunikato 5 priede nurodytame veiklos sektoriuje).