Visos temos

VIAP kainos dalies susigrąžinimas

2019 m. vasario 20 d. Vyriausybė nustatė tvarką, kuria elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI VIAP). Šia lengvata įmonės galės pasinaudoti už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. 

Pradelstų VIAP lėšų mokėjimų neturinčios įmonėskurios per metus sunaudoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos, galės susigrąžinti 85 procentus AEI VIAP kainos dalies, sumokėtos už per praėjusius kalendorinius metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh.  

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta AEI VIAP kaina be PVM

2023 metams:

-0,7503 ct/kWh.

2022 metams:

0,2747 ct/kWh (nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. (imtinai));

0,00 ct/kWh (nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. (imtinai)).

2021 metams:

0,9249 ct/kWh (nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. (imtinai));

0,807 ct/kWh (nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. (imtinai)).

2020 metams:

0,507 ct/kWh (nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. (imtinai));

1,039 ct/kWh (nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. (imtinai)).

2019 metams: 

0,881 ct/kWh.

Privaloma pasinaudojimo lengvata sąlyga  sutarties dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo sudarymas su VIAP lėšų administratoriumi BALTPOOL UAB.