Medienos biržos prekybos statistika 2024 m. kovas

2024 04 12
  • Kovo mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 148 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 184,41 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su vasario mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis padidėjo daugiau nei dvigubai, o parduotos medienos kiekis padidėjo 83 %. Aukcionus organizavo 26 VMU padaliniai.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 53,58 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 17 % kritimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas kilo 7 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai vasario mėnesį užfiksuoti:
    • Pjautinųjų rąstų (beržas, eglė, pušis) D klasės sortimento kaina kilo 12 %, nuo 65,32 Eur/ktm iki 73,14 Eur/ktm.
    • Popierrąsčių (beržas, eglė, pušis) sortimento kaina kilo 18 %, nuo 46,88 Eur/ktm iki 55,26 Eur/ktm.

BALTPOOL medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuoseTOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis,
ktm
Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP 5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas 76 717 -34 % 34,7 % 52,74 4,8 % -35 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 6 715 -26 % 9 % 82,73 4 % -5 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 8 860 -32 % 11,5 % 73,14 12 % -2 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 11 035 2 % 14,4 % 65,93 3 % -15 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 19 045 -19 % 25 % 55,26 15 % -25 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 31 062 33 % 40 % 38,86 3 % -30 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos 5 500 -28 % 7 % 25,93 -3 % 184 %

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

2024 m. kovo mėn. medienos pramonė sprendžia ekonominius, reguliavimo ir inovacinius iššūkius, taip pat etikos klausimus pasaulinėje prekyboje.

JAV palūkanų normos ir medienos paklausa. Infliacinis spaudimas ir Federalinės rezervų sistemos reakcija tiesiogiai veikė medienos rinką. Nepaisant mažėjančios infliacijos laikotarpio, netikėtai padidėjęs vartotojų kainų indeksas ir gamintojų kainų indeksas paskatino FED laikytis atsargios pozicijos, o tai reiškia, kad palūkanų normos gali būti didesnės ilgesnį laiką. Tai daro poveikį būsto rinkai, nes padidėjusios hipotekos palūkanų normos mažina naujų būstų paklausą, nors esamų būstų kainos išlieka aukštos. Tokia aplinka paradoksaliai palaiko didelę naujos statybos, taigi ir medienos, paklausą. Medienos ateities sandorių rinka atspindi šią dinamiką, kainos rodo augimo tendenciją, o WOOD ETF yra likvidi alternatyva rinkos dalyviams, norintiems spekuliuoti medienos kainų pokyčiais.

Reguliavimo iššūkiai, susiję su EUDR. Europos medienos pramonė susiduria su reguliavimo kliūtimis, ypač dėl būsimo ES miškų kirtimo reglamento (EUDR). Pramonės atstovai ragina atidėti jo įgyvendinimą, argumentuodami, kad ir sistemos, ir įmonės nepasirengusios pokyčiams. Reglamentu siekiama kovoti su miškų naikinimu, įgyvendinant rizika pagrįstą požiūrį į medienos importą, kuriam pramonės atstovai iš esmės pritaria, tačiau mano, kad praktiškai tai sudėtinga, nes reikia daugiau laiko prisitaikyti.

Inovacijų poreikis miškininkystėje. Tarptautinė atogrąžų medienos organizacija (ITTO) kovo 21-ąją mini Tarptautinę miškų dieną, pabrėždama, kad reikia inovatyvių sprendimų, kaip panaudoti miškus sprendžiant pasaulines problemas. Miškams patiriant įvairių grėsmių spaudimą, kuriamos naujos technologijos, politiniai sprendimai ir institucinės priemonės, skatinančios tvarų miškų valdymą ir naudojimą. Šios inovacijos yra labai svarbios siekiant išsaugoti ir tvariai tvarkyti miškus, kurie atlieka esminį vaidmenį užtikrinant pasaulio aplinkos sveikatą ir tvarumą.

Sankcijų vengimas reeksportuojant medieną. Atliekant svarbų tyrimą atskleista sudėtinga schema, pagal kurią Baltarusijos mediena, kuriai ES taiko sankcijas, į Europos rinkas patenka užmaskuota kaip Vidurinės Azijos produktai. Šioje schemoje naudojamasi spragomis ir nepakankamu ES sienų apsaugos užtikrinimu, pasinaudojant smarkiai išaugusiu medienos importu iš Kazachstano ir Kirgizijos kaip priedanga baltarusiškai medienai. Tai ne tik kelia grėsmę ES sankcijų efektyvumo reputacijai, bet ir pabrėžia, kad reikia griežtesnių vykdymo užtikrinimo ir reguliavimo priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokiai vengimo taktikai.

Apibendrinant galima teigti, kad medienos pramonė 2024 m. kovo mėn. žengia sudėtingu keliu, kuriam būdingas ekonominis neapibrėžtumas, reguliavimo iššūkiai, inovacijų skatinamos galimybės ir etinės dilemos dėl sankcijų vengimo. Šie pokyčiai pabrėžia, kad pramonė turi prisitaikyti prie kintančių ekonominių sąlygų, tinkamai pasiruošti reguliavimo pokyčiams, panaudoti inovacijas siekiant tvarumo ir laikytis etikos standartų prekybos praktikoje.