Medienos biržos prekybos statistika 2023 m. sausis

2023 02 09
  • Sausio mėnesį „Valstybinė miškų urėdija“ (VMU) paskelbė 86 aukcionus. Juose bendrai buvo pasiūlyta 111,24 tūkst. ktm medienos produktų. Lyginant su gruodžio mėnesiu, pasiūlytos medienos kiekis sumažėjo 39 %, o parduotos medienos dalis sumažėjo 12 %. Aukcionus organizavo 21 VMU padalinys.
  • Medienos SPOT indeksas fiksavo 67,85 Eur/ktm indekso reikšmę. Lyginant indekso reikšmę su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, matomas 13 % augimas. Lyginant su praėjusiu mėnesiu indeksas kilo 7 %.
  • Reikšmingi kainų pokyčiai sausio mėnesį užfiksuoti popierrąsčių, tarrąsčių, D klasės pjautinųjų rąstų ir malkų sortimentuose. Popierrąsčių sortimento produktų kaina kilo 11 % (nuo 62,94 Eur/ktm iki 69,57 Eur/ktm), tarrąsčių kaina kilo 8 % (nuo 72,50 Eur/ktm iki 78,21 Eur/ktm), o D klasės pjautinųjų rąstų ir malkų kainos kilo po 7 % (rąstų nuo 73,13 Eur/ktm iki 78,27 Eur/ktm, malkų nuo 58,92 Eur/ktm iki 63,28 Eur/ktm).
  • Kirtimo liekanų kaina nesikeitė, o B/C klasės pjautinųjų rąstu sortimento kainos kilo vos 3 %.

Baltpool medienos indeksas

TOP sortimentų medienos prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose

TOP sortimentų prekyba EMPS trumpalaikiuose aukcionuose 

Sortimentai Kiekis, ktm Kiekio pokytis per mėnesį Kiekio dalis  TOP5 sort. apimtyje Kaina, Eur/ktm Kainos pokytis per mėnesį Kainos pokytis per metus
Baltpool Timber Spot indeksas  Indeksas 80 476 1 % 55,6 % 81,35 0,3 % 13 %
 Indekso dalys:
 PJ (eglė, pušis, beržas); B/C; St,Vd; L2, L3 7 570 -20 % 9 % 95,10 3 % -12 %
 PJ (eglė, pušis, beržas); D; St,Vd; L2, L3 15 170 60 % 18,9 % 78,27 7 % -3 %
 TR (lapuočiai, spygliuočiai) 21 991 -50 % 27,3 % 78,21 7 % -1 %
 PP (eglė, pušis, beržas) 15 175 -10 % 19 % 69,57 10 % 41 %
 PM, ML (II, III kaitrumo grupė) 20 570 -27 % 26 % 63,28 7 % 56 %
Kirtimo liekanos, dengtos kirtimo liekanos  31,00 0,00 % (31,15 Eur/m3)

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių prekyba trumpalaikiuose aukcionuose

EMPS trumpalaikiuose aukcionuose parduoti medienos sortimentai

KA – kirtimo liekanos; KAD – dengtos kirtimo liekanos; KAK – kirtimo liekanos kirtavietėje; KL – kietųjų lapuočių trumpuoliai; ML – malkos; PM – plokščių mediena; PJ – pjautinieji rąstai; PP – popierrąsčiai; TR – tarrąsčiai; St – stambioji mediena, plongalio skersmuo ≥32 cm; Vd – vidutinioji mediena, plongalio skersmuo 20-31 cm; Sm – smulkioji mediena, plongalio skersmuo ≤19 cm; L1 – sortimento ilgio klasė, ≤2,9 m; L2 – sortimento ilgio klasė, 3,0 – 3,9 m; L3 – sortimento ilgio klasė, 4,0 – 6,0 m; L4 – sortimento ilgio klasė, 6,1 – 8,9 m.​

Pasaulinė medienos rinka

Atrodo, kad namų statybos, o tuo pačiu ir medienos pramonės verslas po sudėtingų 2022 m. vėl atsigauna. Skirtingų medienos produktų ateities sandorių kainos, remiantis „TradingEconomics“ duomenimis, 2023 m. sausio mėn. viduryje, palyginti su praėjusių metų kovo mėn., sumažėjo daugiau nei dviem trečdaliais.

Didelė dalis nuosmukio įvyko dėl JAV centrinio banko karo su infliacija ir dėl to padidėjusių palūkanų normų. Savo ruožtu tos didesnės palūkanų normos smogė būsto rinkai, kuri buvo perkaitusi jau per COVID-19 pandemiją.

„TradingEconomics“ praneša, kad JAV būsto pardavimai sumažėjo nuo 1,8 mln. metinio rodiklio balandžio mėn. iki 1,4 mln. gruodžio mėn. Namų statyba yra neatsiejamai susijusi su medienos paklausa ir kainomis, todėl galima tikėtis, kad statybų tempo kritimas reikš ir medienos kainų kritimą.

Pastaruoju metu namų statytojų nuotaikos geresnės, nes artimiausiais mėnesiais gyvenamųjų namų statybos bendrovės sulauks daugiau veiklos. Nacionalinės namų statybininkų asociacijos (NAHB) būsto rinkos indeksas (HMI) pakilo nuo 33 (gruodžio mėn.) iki 35 (sausio mėn.).  Šis padidėjimas įvyko po to, kai indeksas mažėjo kiekvieną mėnesį nuo 2021 m. gruodžio mėn.

Statybų pramonės optimizmas jau apčiuopiamas ir medienos kainose: JAV spygliuočių medienos kainos 2023 m., po stipraus išpardavimo praėjusiais metais, kol kas pakilo 14 %. Žiūrint į priekį, numatoma galima sinergija tarp palūkanų normų augimo sustojimo, vėlesnio kritimo ir tiekimo iššūkių prieš namų sezono įkarštį: tokia situacija tikėtina privestų prie žaibiško medienos kainų augimo JAV rinkoje 2023 m.

Persikeliant į Pietryčių Aziją: Vietnamas siekia sukurti legalią tiekimo grandinę, kad taptų pasauliniu medienos perdirbimo ir eksporto lyderiu. Vietnamo medienos ir miško produktų asociacija (VIFORES) tikisi atsigavimo ir 7–9 % augimo 2023 m. Tai reikštų, jog Vietnamo medienos produktų eksportas sieks 18 mlrd. USD ar daugiau. Pramonė daugiausiai dėmesio žada skirti šalies gamybos konkurencingumo didinimui mažinant medienos importą, mokslo ir technologijų taikymui skatinant darbo vietų našumą, skaitmeninės transformacijos spartinimui siekiant sumažinti gamybos sąnaudas, bei gerinti prekybos skatinimo veiklą tarptautinėse prekybos mugėse. Nepaisant sulėtėjusio eksporto augimo, 2022 m. Vietnamo medienos ir medienos gaminių eksportas siekė 16,9 mlrd. USD. Šioje šalyje medienos apdirbimo ir eksporto sektoriai susidūrė su problemomis dėl kapitalo ir žaliavų trūkumo bei kainų kilimo. Daugeliui eksportuotojų dėl ribotų užsakymų teko sumažinti darbo jėgą ir gamybą.

Europos medienos pramonėje rinkos situacija prasidėjus naujiems metams išlieka gana neaiški. Kai kurie regionai susiduria su pasiūlos problemomis, rąstų kainos auga, tačiau kartu krenta lentpjūvės šalutinių produktų kainos. Atsiradusi paklausa ir apdirbtiems medienos gaminiams, bet šios prekių grupės kol kas užpildo prekybos ir perdirbimo įmonių sandėlius.

Manoma, kad pramoninių medienos granulių rinkos tiekimo problemos gali išlikti visus 2023 m., tačiau tai priklausys nuo Europos elektros kainų viršutinių ribų ir pasiūlos veiksnių. 2023 m. numatomos didelės išankstinės elektros energijos kainos galimai išlaikys medienos granulių kainas gerokai aukštesnes nei 2021 m. vidurkis. Galimas nepastovumas pagrindinai priklausys nuo galutinių sprendimų dėl siūlomų ES ir JK elektros kainų viršutinių ribų bei kaip efektyviai bus tiekiamos komunalinės paslaugos. Manoma, kad 2023 m. rusiškų dujų srautai į Europą bus žymiai mažesni, o suskystintų gamtinių dujų terminalai greičiausiai negalės visiškai patenkinti paklausos. 

Vokietijoje galima matyti, kad granulių, kaip ir gamtinių dujų, kainos pastaraisiais mėnesiais išaugo. Per 2022 m. vienos tonos kaina šešių tonų pakete sausio mėn. siekė 366 Eur, o rugsėjo mėn. pakilo iki 764 Eur. Viena tona 2023 m. sausio mėn. viduryje visoje šalyje kainavo vidutiniškai 499 Eur. Kaip rodo Vokietijos granulių instituto duomenys, kaina krenta ketvirtą kartą iš eilės.

Apžvelgiant į Europos tendencijas, svarbu analizuoti sankcijų Rusijai poveikį ir galimus pokyčius ateityje. Nagrinėjant sankcijų poveikį Rusijai, pastebimas didelis poveikis medienos pramonei. 2022 m. apvaliosios medienos eksporto iš Rusijos apimtys per metus sumažėjo 70 % iki 3,8 mln. m³. Dėl to Rusija ieškojo alternatyvų: rusiškos apvaliosios medienos eksportas į Baltarusiją išaugo 18 % iki 242 tūkst. m³.

Be to, daugėja įrodymų, kad Rusijos eksportuotojai apeina sankcijas skirtingoms produktų kategorijoms, naudodamiesi šalių, kurios nesiėmė tvirtos pozicijos, pagalba. Pavyzdžiui, Rusijos medienos granulių eksportuotojai gali apeiti ES masto embargą biokuro importui eksportuodami per Turkiją. Nors rusiškų granulių eksportas į Europą sustojo nuo embargo įvedimo praėjusių metų balandį, Rusijos siuntos į Turkiją išaugo. Iki embargo, kuris buvo įvestas balandį kaip dalis penktojo ES sankcijų Rusijai dėl įsiveržimo į Ukrainą, Turkijos kryptimi Rusijos eksportuotojai per mėnesį gabendavo vidutiniškai 2200 tonų medienos granulių. Tačiau šis kiekis nuo birželio mėn. vidutiniškai išaugo iki 10 000 tonų per mėn. ir rugsėjį pasiekė 16 000 tonų. Palyginimui, Rusija iki draudimo į ES šalis gabeno vidutiniškai 153 000 tonų per mėn., tačiau iki rugsėjo mėn. apimtys sumažėjo iki nulio. Kol kas nėra patvirtinti reguliaciniai mechanizmai ar sankcijų griežtinimai siekiant apriboti tokį Rusijos taisyklių apėjimą.