Biržos ir aukcionai
Kitos paslaugos
Prekybos sistemos

SIAP līdzekļu administrēšana

UAB BALTPOOL no 2013.g. 1.janvāra ir iecelta par SIAP līdzekļu administrētāju saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2012.g. 7.novembra lēmumu Nr. 1338.

SIAP līdzekļu administrētājs:

  • savāc SIAP līdzekļus no elektroenerģijas lietotājiem un izmaksā tos sabiedriskajām interesēm atbilstošu pakalpojumu sniedzējiem;
  • aprēķina SIAP līdzekļus atsevišķi no citām savām darbībām atbilstoši katrai SIAP sniedzošajai personai un katram līdzekļus saņemošajam subjektam;
  • publiski sniedz atskaites par uzskaitītajiem un izmaksātajiem SIAP līdzekļiem;
  • nodrošina SIAP līdzekļu sabalansēšanu.

UAB BALTPOOL, administrējot SIAP līdzekļus, rīkojas saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2012.g. 19.septembra lēmumu Nr. 1157, apstiprinātu “Sabiedriskajām interesēm atbilstošu pakalpojumu elektroenerģētikas sektorā līdzekļu administrēšanas kārtības aprakstu”.

SIAP līdzekļu savākšanas un izmaksas shēma

viap_schema2

1. Pie padeves tīkla pieslēgtie lietotāji SIAP līdzekļus tieši pārskaita SIAP līdzekļu administrētājam BALTPOOL;
2. Pie sadales tīkla pieslēgtie lietotāji SIAP līdzekļus pārskaita enerģijas sadales operatoram AB “Energijos skirstymo operatorius” (ESO);
3. Sadales tīkla operators (ESO) SIAP līdzekļus katru mēnesi pārskaita SIAP līdzekļu administratoram BALTPOOL;
4. UAB BALTPOOL katru mēnesi tieši vai caur elektroenerģiju iepērkošajiem uzņēmumiem izmaksā līdzekļus SIAP sniedzošajām personām.